TRIZ w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej znajdują się najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące systemu TRIZ, dostępne po kliknięciu na odpowiednie pytanie:

Czym jest TRIZ?
TRIZ to nowoczesna metodologia opisująca precyzyjnymi algorytmami skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, formułowaniem trendów rozwoju, czy tworzenia założeń nowych konstrukcji innowacyjnych produktów. TRIZ zajmuje się również analizą błędów, czy kosztów oraz może wyznaczać kierunki rozwoju produktów.
Co oznacza skrót TRIZ?
Od rosyjskiego sformułowania „Теория решения изобретательских задач”, tłumaczy się na język polski jako teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań, lub czasem zagadnień.
Kto stworzył TRIZ?
TRIZ został stworzony w byłym Związku Radzieckim przez  Henryka Saulowicza Altszullera. Od roku 1946 jest niezwykle dynamicznie rozwijany do dziś, wpierw głównie na potrzeby wojskowe, obecnie największych i najbogatszych korporacji.
Gdzie stosuje się TRIZ?
Metodykę tę stosować można w każdej dziedzinie, tak w produkcji i przemyśle, w procesach doświadczeń naukowych, ekonomii i finansach, ale skutecznie też w reklamie, socjologii, w prawie, naukach biologicznych i medycynie. Algorytmy TRIZ są uniwersalne jak abecadło, czy matematyka i można zastosować je w każdej dziedzinie, gdzie występuje problem, konflikt, czy zadanie do rozwiązania.
Kto stosuje TRIZ?
TRIZ stosują obecnie największe światowe firmy. Utrzymując niejednokrotnie całe zespoły specjalistów w tej dziedzinie, odnoszą tym samym spektakularne i widoczne dla wszystkich sukcesy.
Są to m.in.: Samsung, Intel, General Electric, Microsoft, Johnson& Johnson, Siemens, LG, Hunday i wiele innych… Obecnie specjaliści TRIZ zrzeszają się w towarzystwach w niemalże każdym kraju. Organizują wspólne konferencje i zjazdy, prowadzą wykłady najczęściej bardzo prestiżowe i często zamknięte.
Dlaczego TRIZ w Polsce jest mało znany?
Brak jednoznacznego wyjaśnienia dlaczego w Polsce tak mało osób dotychczas zajmuje się TRIZ-em.
Po wiedzę tę trzeba sięgnąć samodzielnie, gdyż nie jest ona specjalnie promowana i rozpowszechniana, czy nauczana w szkołach powszechnych i na uczelniach. Zarezerwowana jest raczej dla najbardziej prężnych jednostek i pielęgnowana w określonym środowisku innowacyjnym.
Dlaczego TRIZ jest skuteczny?
Metoda ta oferuje jasne, przejrzyste i proste algorytmy, które pozwalają szybko dostosować właściwe narzędzie i zjawisko do analizowanego problemu. Pozyskana wiedza w zakresie TRIZ w połączeniu ze znajomością podstaw danej dziedziny, której dotyczy analizowane zagadnienie, znakomicie przyspiesza proces jego rozwiązania, bez potrzeby czasochłonnych badań testów i ekspertyz.
Co można osiągnąć TRIZ-em?
Założeniem stosowania metod TRIZ dla analizowanego zagadnienia jest końcowy wynik znakomicie lepszy od aktualnie obserwowanego, najczęściej przy znaczącym zmniejszeniu kosztów. Już podstawy znajomości TRIZ-u pozwalają inaczej spojrzeć na problem, czy zagadnienie do rozwiązania. Zazwyczaj znacząco oszczędzają czas i przynoszą oszczędności po wdrożeniu rozwiązań opracowanych metodami TRIZ-u.
Czy każdy może zająć się TRIZ-em?
Wydaje się, że nie ma tu ograniczeń (nie znam takich), choć efekty są funkcją pochodną chęci i zaangażowania w osiągniecie celu, np. TRIZ wdraża się już w prywatnych szkołach ( TRIZ Pedagogika ). Najczęściej jednak stosowany jest w działach R&D przez inżynierów i wynajmowanych przez firmy zewnętrznych specjalistów do rozwiązania określonego problemu.
Co zrobić, aby zacząć?
Pierwszy krok już wykonałeś, jeśli przeczytałeś te pytania i odpowiedzi.
I Etap. Kolejny krok to poczytać na temat TRIZ-u w Internecie, chociaż w j. polskim materiałów jest naprawdę niewiele.
II Etap. Jeśli zainteresuje Cię TRIZ skontaktuj się ze specjalistą dot. TRIZ-u, bądź trenerem. Wiele z tych osób chętnie i bezinteresownie wskaże ścieżkę rozwoju i ogólnodostępne materiały, ale z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pozyskanie szerszej i specjalistycznej wiedzy jest już stosunkowo kosztowne w tej dziedzinie, bądź wymaga sporej determinacji i zaangażowania osobistego. Przynosi jednak obecnie prestiż i znaczące korzyści właścicielom tej wiedzy.
III Etap. Zamów, bądź zapisz się na profesjonalne szkolenie w celu uzyskania I, II i kolejnych stopni ( V stopni ) oraz certyfikatów Międzynarodowej Organizacji TRIZ ( MATRIZ ).