Publikacja:

Badania Metalograficzne

W 1998 roku wydano nakładem wydawnictwa Biura Gamma - Warszawa pozycję literaturową z cyklu "Inżynieria materiałowa".
Autorzy opracowania, mgr Dorota Cebula - specjalista w firmie BTH TESTING - Katowice oraz dr Jerzy Wiedermann - pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza - Gliwice, omawiają w niej podstawowe wiadomości z zakresu technik przygotowania powierzchni próbek do ujawniania mikrostruktury. Opisują zagadnienia związane z pobieraniem próbek do analizy mikrostrukturalnej, inkludowania, szlifowania, polerowania oraz trawienia zgładów.
Przedstawiają przegląd obserwacji zgładów.