Kursy grupowe:

Rok 2023 zamykamy ze świadomością, że po raz kolejny od roku powstania w 2000 roku, udało nam się dzięki zainteresowaniu wielu naszych klientów przeprowadzić szkolenia, które są niekwestionowanym od wielu lat źródłem wiedzy kolejnegopokolenia osób pracujących w przemysłowych laboratoriach badań niszczących.

Hotel Kotarz w Brennej poza wieloma nieformalnymi atrakcjami ma tę zaletę, iż możemy prowadzić zajęcia równolegle dla 2-3 grup szkoleniowych w mniejszych salkach w tym samym terminie, a jednocześnie pozwala naszym uczestnikom korzystać w czasie zajęć praktycznych z wiedzy kilku wysoce wykwalifikowanych Wykładowców. W jednej sali, gdzie firma Optotom Tomasz Sykuła udostępnia nam do ćwiczeń swoje mikroskopy metalograficzne uczestnicy mogą prowadzić dyskusje przy obserwacji i ocenie swoich próbek (które zawsze można, a właściwie należy ze sobą przywieźć na szkolenia) ze wszystkimi dyżurującymi po kolei przez cały dzień zajęć praktycznych (najczęściej jest to środa) Wykładowcami.

Zdajemy sobie sprawę, że koszt uczestnictwa ciągle wzrasta, ale jest to podyktowane nie tylko galopującą inflacją co i wzrostem cen w obiektach hotelowych.

Nasi Wykładowcy z roku na rok podnoszą poprzeczkę merytoryczną na naszych szkoleniach dzięki rozwojowi swoich karier naukowych.

Od założenia firmy do 2019 roku korzystaliśmy z różnych obiektów typu piramidy w Ustroniu-Zawodzi, jednak spadająca jakość usług przy niewspółmiernie wzrastających cenach w tych obiektach, które w większości stały się obiektami sanatoryjnymi zmusiła nas do znalezienia innego miejsca na nasze szkolenia. Decyzje podjęliśmy już w 21019 roku jednak zaskoczyła nas pandemia i szkoleń grupowych nie udało nam się zorganizować w 2020 roku. Mamy nadzieję, że obiekt Hotel Kotarz, który po raz pierwszy gościł nas w 2021 roku będzie na wiele kolejnych lat naszym stałym obiektem szkoleniowym.

Tak więc w dniach od 25 do 29 września 2023 roku odbyły się w Hotel Kotarz - ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna szkolenia z Inżynierii Materiałowej zorganizowane przez nasze biuro pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:
Kurs "W": "Wytrzymałość materiałów- Fraktografia. Ocena przełomów w metalach żelaznych i nieżelaznych"
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Kurs "eL-x": "Metalograficzne badanie materiałów po długotrwałej eksploatacji- interpretacja struktur i wad materiałowych"
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Kurs "iR-x": "Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metalicznych"
dr inż. Jacek Borowski

Na nasze szkolenia we wrześniu 2023 zawitał ponownie przyjaciel naszej firmy szkoleniowej - obecny Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski Profesor Politechniki Warszawskiej. Tym razem Pan Profesor podzielił się z nami wykładem nt. "Technologia Kształtowania detali a struktura materiału".

Wykład został również uzupełniony ćwiczeniami przy mikroskopach na przywiezionych przez Pana Profesora próbkach badawczych wykorzystywanych do przygotowania ww. wykładu.

Bardzo się cieszymy, że obecny Prezes tak mocno promuje naszą działalność i w ramach wspierania naszego Biura Szkoleniowego dzieli się z nami swoja wiedzą i doświadczeniem nie tych teoretyka ale osoby mocno związanej z praktyką badawczą w przemyśle, laboratoriach badawczych i innych dziedzinach wykorzystujących badania niszczące w szerokim zakresie.

 

Wrzesień 2022 to dla naszego Biura powrót do kursów grupowych wyjazdowych w pełnej formie po pandemii.
Mimo, że po raz pierwszy DCOSBIM zagościł z kursami w hotelu "Kotarz" w Brennej we wrześniu 2021 to dopiero teraz we wrześniu 2022 dzięki wzmożonemu zainteresowaniu naszymi kursami grupowymi odzyskaliśmy formę i mogliśmy w dużej grupie przetestować naszą nową lokalizację. Nowe miejsce zachwyciło nie tylko naszych nowych kursantów, ale spotkało się też z dużą aprobatą i zadowoleniem naszych stale powracających na nasze kursy "starych" bywalców szkoleń wyjazdowych nazywanych przez nas kursami grupowymi. Pragniemy tutaj zwrócić uwagę, że niestety kilkoro uczestników musiało przenocować w pobliskim Pensjonacie, ponieważ ich zgłoszenia na szkolenie otrzymaliśmy po terminie i nie mieliśmy możliwości zakwaterowania ich z resztą grupy. Dlatego w tym miejscu również pragniemy zaapelować o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

Nasze kursy grupowe są to kursy, na które zbieramy grupę z zainteresowanych osób z różnych branż, dziedzin i zakładów pracy - jak się okazało tym razem nie tylko z Polski - i wspólnie mierzymy się z Wykładowcami z wybranym tematem. Dzięki współpracy z Panem Tomaszem Sykułą mamy możliwość pracy z przywiezionymi próbkami na mikroskopach świetlnych. Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń nie tylko z Wykładowcami, ale również w grupie między uczestnikami kursu jest niewątpliwym atutem tego typu naszych szkoleń. To dzięki możliwości takich szkoleń i tej formie wymiany doświadczeń właśnie przy stoliku mikroskopu, uczestnicy naszych szkoleń do nas wracają, bo wiedzą, że u nas mogą przedyskutować nurtujące ich problemy również z innymi kursantami z innych Laboratoriów, gdzie zaistniały podobne problemy i wspólnie podzielić się między sobą swoimi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z problemami badawczymi i eksperckimi. Naszym ogromnym szczęściem jest również fakt, iż możemy korzystać w czasie zajęć praktycznych z zasobów wiedzy jak i próbek naszego wspaniałego i doświadczonego eksperta dr inż. Stanisława Lalika, który mimo przejścia na emeryturę po raz kolejny zgodził się być naszym gościem i wsparciem merytorycznym.

Tak więc w dniach od 26 do 30 września 2022 roku odbyły się w Hotel Kotarz - ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna szkolenia z dwóch tematów:
Kurs "N": "Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów"
dr inż. Jacek Borowski

Kurs "D": "Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - wersja rozszerzona"
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Jak już wspomnieliśmy dzięki współpracy z firmą OPTOTOM Tomasz Sykuła na kursach grupowych z inżynierii materiałowej organizowanych przez nasze Biuro mieliśmy po raz kolejny możliwość prowadzenia ćwiczeń w formie warsztatów na udostępnianych mikroskopach metalograficznych. Tym razem jak i kilka poprzednich spotkań urządzenia pomagał obsługiwać pan Przemysław Wiak pracownik firmy Optotom.
W czasie tegorocznego naszego wrześniowego spotkania w Hotelu "Kotarz" w Brennej mieliśmy możliwość po raz pierwszy gościć dr hab. inż. Krzysztofa Rożniatowskiego profesora Politechniki Warszawskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej ze świetnym wykładem przybliżającym teorie wykorzystywane w stereologii do praktyki badań materiałowych "Metody charakteryzowania niejednorodności rozmieszczenia elementów strukturalnych w materiałach wielofazowych" Krzysztof Rozniatowski
Przyjazd Pana Profesora był dla nas bardzo miłym gestem poparcia jakie Pan Profesor nam okazuje od wielu lat, a tym bardziej od kiedy został Prezesem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego w końcu 2021 roku.
Należy tutaj podkreślić, że Polskie Towarzystwo Stereologiczne od samego początku istnienia naszej firmy DCOSBIM wspiera nas merytorycznie w każdym naszym działaniu. To dzięki współpracy z kadrą naukową będącą członkami Polskiego Towarzystwa Stereologicznego nasze szkolenia zyskały bardzo dobra ocenę fachowości i rzetelności wiedzy jaką przekazujemy nie tylko wśród ludzi z przemysłu, ale również środowisk naukowych. Oczywiście nie wszyscy Wykładowcy z nami współpracujący są członkami PTSt, ale każdorazowo kolejni Prezesi i Prezeski PTSt wspierali nas w naszych celach edukacyjnych. Mamy przyrzeczenie profesora Krzysztofa Rożniatowskiego, że tak też będzie w przyszłości.

 

W dniach od 27 wrzesnia do 1 października 2021 roku odbyły się naszde pierwsze po przerwie związanej z pandemią COVID-19 szkolenie w nowej odsłonie.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy szkolenie w Brennej.
Hotel Kotarz - ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna

Szkolenie:
Zastosowania przenośnych analizatorów rentgenowskich XRF w przemysłowej kontroli jakości.
inż. Mateusz Pernak
Szkolenie obejmowało metodykę pomiarów, technikę badań i obsługę, podstawy teoretyczne metody pomiarów oraz zajęcia praktyczne.


Kurs "E": "Metalograficzne badanie materiałów eksploatowanych"
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie według standardowego zakresu - patrz strona Kursy

Mikroskopy optyczne do ćwiczeń praktycznych dostarcza firma OPTOTOM Tomasz Sykuła

Analizatory XRF udostępnia do ćwiczeń praktycznych firma Olympus Polska Sp. z o.o. oraz PLB "TEST" Jacek Kozłowski

Konsultant na zajęciach praktycznych z mikroskopami optycznymi - dr inż. Stanisław Lalik

 

W dniach od 23 do 27 września 2019 roku odbyły się dwa kursy szkoleniowe w ramach naszej jesiennej edycji szkoleń grupowych wyjazdowych. Jak przez ostanie kilkanaście lat zorganizowaliśmy je w jednym z ośrodków szkoleniowych typu "Piramida" w Ustroniu-Zawodziu.

Były to szkolenia oznaczane literkami odpowiednio:
Szkolenie "S" prowadzone przez dr inż. Stanisława Lalika
oraz
Szkolenie "D" przeprowadzone przez dr inż. Wojciecha Depczyńskiego.

Tematy tych szkoleń to odpowiednio:
Kurs "S": "Interpretacja struktur stali energetycznych nowej generacji, stopów specjalnych i metali nieżelaznych oraz złączy spajanych tych materiałów"
oraz
Kurs "D": "Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - wersja rozszerzona".

W ramach prezentacji firm, z którymi nasze biuro współpracuje od lat zostały przedstawione prezentacje trzech firm: Olympus Polska Sp. z o.o. -Dominika Furman, firma OPTOTOM -Przemysław Wiak, BTH TESTING Sp. z o.o. Jacek Urbańczyk.

Dzięki współpracy z tymi firmami nasi kursanci mają możliwość nie tylko obejrzenia najnowszych urządzeń oferowanych przez te firmy, ale również pracy i wykonania własnych obserwacji, badań, analiz i pomiarów na sprzęcie, który jest udostępniany przez te firmy do zajęć warsztatowych w tracie trwania naszych kursów szkoleniowych. Przykładowo tym razem firma Olympus Polska Sp. z o.o. przedstawiła najnowszy mikroskop cyfrowy DSX 1000. Wśród naszych kursantów, jak zresztą w większości laboratoriów ścierają się dwie opcje - zwolenników mikroskopów Olympus jak i mikroskopów firmy NIKON. Dzięki współpracy z firmą OPTOTOM i Panem Tomaszem Sykułą mamy każdorazowo dostęp do najnowszej generacji mikroskopów NIKON, a tym samym nasi kursanci mogą samodzielnie oceniać i wpływać na decyzje przy wyborze sprzętu do swoich laboratoriów. Firma Optotom dostarcza nie tylko mikroskopy świetlne, ale w razie potrzeby również mikroskop elektronowy, czy twardościomierze stacjonarne.

Pan Jacek Urbańczyk przedstawił prezentację dotyczącą nowego typu urządzenia do określenia właściwości mechanicznych metodą Imprint. Urządzenie to daje możliwość wyznaczania Rm czy R0,02 za pomocą odcisku w kilkanaście sekund bez czasochłonnych prób rozciągania. Metoda pozwala w sposób szybki i tani zastąpić tradycyjną metodę rozciągania.

Nasze kursy to nie tylko praca jednego Trenera z kursantami. Każdorazowo zapraszamy również kogoś ze współpracujących z naszym biurem Wykładowców.

Tym razem zaprezentowali nam dwa ciekawe wykłady:

dr inż. Benedykt Ślązak- Przegląd norm stosowanych w spawalnictwie, Wymagania stawiane połączeniom spawanym stali wykorzystywanych do budowy urządzeń i instalacji LNG w temperaturze ciekłego azotu.

oraz

Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar - Wpływ struktury na własności mechaniczne materiałów

Nasze kursy są od samego początku istnienia naszego Biura tj. od 01.04.2000 roku objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Stereologicznego. Naszym gościem była pani Prezes Polskiego Towarzystwa Stereolocznego dr inż. Agnieszka Szczotok z Politechniki Śląskiej, która zaprezentowała działalność towarzystwa oraz zaprosiła do udziału w międzynarodowej Konferencji STERMAT 2020, która odbędzie się w czerwcu 2020r. w Hotelu Stok w Wiśle. Imprezą towarzysząca do tej konferencji, która odbywa się co cztery lata, będzie jak poprzednio, nasz kurs szkoleniowy DCOSBIM (szczegóły w zakładce Oferta - Kursy grupowe)

 

W dniach od 18 do 22 marca 2019 roku w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Muflon w Ustroniuodbyły się kolejne dwa kursy grupowe prowadzone przez naszych doświadczonych wykładowców:

"R" poprowadził dr inż. Wojciech Depczyński "Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych"

natomiast nowy temat:

"T" został opracowany i przeprowadzony przezdr inż. Jacka Borowskiego "Wykorzystanie metod badawczych akredytowanych i nieakredytowanych w laboratorium przemysłowym w aspekcie interpretacji i tworzenia sprawozdania i opinii eksperckiej"

W trakcie trwania naszych kursów wszyscy kursanci z obydwu grup uczestniczyli w wykładzie, który gościnne wygłosił dla nas Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar. Tym razem tematem wykładu było "Prawidłowe opracowanie oraz prezentowanie wyników badań i pomiarów z zakresu analizy obrazu w inżynierii materiałowej w świetle obowiązujących norm" Jak zawsze sprzęt mikroskopowy do zajęć praktycznych na naszych warsztatach został dostarczony przez dwie firmy: Olympus Polska Sp. z o.o. oraz OPTOTOM. Obydwie firmy miały możliwość zaprezentowania swojej oferty w trakcie krótkich 45 minutowych prezentacji. Prezentacja sprzętu firmy Olympus Polska Sp. z o.o. została przeprowadzona przez Pana Tomasza Rostka, natomiast prezentację sprzętu firmy Optotom przeprowadził Pan Przemysław Wiak. Dodatkowo prezentację oferty firmy Biuro Techniczno-Handlowe "TESTING" Sp. z o.o. przedstawiał Pan Maciej Żebracki. Mieliśmy również możliwość wysłuchania informacji o działalności Polskiego Towarzystwa Stereologicznego i planowanej przez to towarzystwo konferencji STERMAT 2020, która została przygotowana i wygłoszoną przez Panią Prezes PTSt dr inż. Agnieszkę Szczotok. Kolejnym gościem na naszych szkoleniach była Pani Sekretarz Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Aleksandra Krawczyk. Pani Sekretarz opowiedziała o działalności Sekcji, która m.in. umożliwia zrzeszonym członkom Klubu udział w prowadzonych przez Sekcję porównaniach międzylaboratoryjnych. Wszyscy pracujący w laboratoriach akredytowanych i mających uznania różnych jednostek np. Urzędu Dozoru Technicznego wiedzą, jak ważne jest to zagadnienie. Możliwość uczestniczenia w takich badania międzylaboratoryjnych jest nieoceniona przy spełnianiu wszystkich wymogów stawianych takim laboratoriom. My ze swojej strony możemy się pochwalić również tym, że braliśmy udział w takich badaniach w roku 2017 (badania międzylaboratoryjne) i nasze Biuro DCOSBIM uzyskało bardzo zadawalające wyniki, co świadczy, że nie tylko przekazujemy wiedzę teoretyczną , ale również jesteśmy w stanie wykonywać badania na poziomie najlepszych laboratoriów akredytowanych i uznanych. To potwierdzenie naszych kompetencji pozwala nam swobodnie prowadzić warsztaty praktyczne, na których przekazujemy wiedzę praktyczno-merytoryczną o potwierdzonej rzetelności.

 

W TERMINIE od 17 do 21 wrzesienia 2018 roku odbyły się w Ustroniu w ORW MUFLON dwa niezależne tematycznie szkolenia z Inżynierii Materiałowej (zobacz w Galerii) organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.(zobacz w Galerii)

"K" "Metaloznawstwo połączeń spawanych.Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm."

oraz:

"N" "Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów"

Kierownikiem kursu "K" był dr inż. Stanisław Lalik 
Kierownikiem kursu "N" był dr inż. Wojciech Depczyński 

W trakcie szkoleń oprócz realizowania programów kursów przez Wykładowców, Kursanci mieli możliwość jak zawsze w trakcie zajęć praktyczny- warsztatów na mikroskopach optycznych świetlnych - przeanalizować swoje problemy badawcze. Przywożone do Ustronia każdorazowo próbki stają się cennym materiałem do dyskusji i pozwalają nie tylko osobom zainteresowanym rozwiązywać ich problemy oraz wątpliwości w ocenie i interpretacji wyników, ale są też świetnym materiałem dydaktycznym dla pozostałych uczestników kursów.

Oczywiście umożliwiając indywidualne konsultacje i każdorazowo pytamy o zgodę na omawianie problemów indywidualnych na forum grupowym.

W czasie pobytu w Ustroniu kursanci mogli również brać udział w dodatkowych zajęciach takich jak wystąpienia zaproszonych gości, dzięki którym nasze szkolenia mogą stale się rozwijać.

W tym roku we wrześniu wysłuchaliśmy informacji Prezes PTSt dr inż. Agnieszka Szczotok nt. działalności Polskiego Towarzystwa Streologicznego, które w tym roku obchodzi swoje 30-lecie istnienia. Pani Prezes zaprosiła do włączenia się w działalność Towarzystwa, które od samego początku istnienia naszego Biura Szkoleniowego sprawuje patronat merytoryczny nad naszymi kursami. https://ptst.polsl.pl/index.html

Kolejnymi wystąpieniami dodatkowymi były prezentacje firm dostarczających sprzęt na warsztaty praktyczne w trakcie naszych kursów.

I tak kolejno wysłuchaliśmy krótkich prezentacji następujących prelegentów:
BTH TESTING Sp. z o.o.- https://www.testing.pl/ (mgr inż. Jacek Urbańczyk)
Olympus Polska Sp. z o.o.- https://www.olympus.pl/ (Dominika Furman)
Optotom- http://optotom.pl/ (mgr inż. Tomasz Sykuła)

Dodatkowo odbyły się wykłady zaproszonych Specjalistów:

Wykład - dr inż. Benedykt Ślązak:

 • Cz. I Przegląd norm stosowanych w spawalnictwie
 • Cz. II Wymagania stawiane połączeniom spawanym stali wykorzystywanych do budowy urządzeń i instalacji LNG w temperaturze ciekłego azotu.
Wykład - prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar:
 • Wpływ struktury na własności mechaniczne materiałów

 

W TERMINIE 26 lutego do 02 marca 2018 roku odbyły się w Ustroniu w ORW MUFLON dwa niezależne tematycznie szkolenia z Inżynierii Materiałowej (zobacz w Galerii) organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

"L" "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji, wersja rozszerzona o przykłady dotyczące motoryzacji"

oraz:

"P" "Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych"

Kierownikiem kursu "P" był dr inż. Stanisław Lalik 
Kierownikiem kursu "L" był dr inż. Wojciech Depczyński 

Dodatkowo zagadnienia dot. motoryzacji na kursie L omówił Prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk z Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej.

Po raz kolejny dzięki współpracy z firmami, którym umożliwiamy prezentację ofert i sprzętu na naszych Kurasach mieliśmy możliwość ćwiczeń w formie warsztatów na mikroskopach świetlnych dostarczonych przez firmę OPTOTOM - http://optotom.pl/ (mgr inż. Tomasz Sykuła), oraz firmę Olympus Polska Sp. z o.o.- https://www.olympus.pl/ (mgr inż. Wojciech Jaszczuk).

Dodatkowo mogliśmy zobaczyć działanie nowego urządzenia prezentowanego przez firmę TESTING Sp. z o.o.- http://testing.pl/ (mgr inż. Jacek Urbańczyk). Po raz pierwszy na naszym szkoleniu zaprezentowany został WIKI-SCAN™ firmy SERVO-ROBOT - unikalny ręczny skaner do zarządzania spawaniem i kontroli spoin. Firma Testing zaprezentowała również nową linię twardościomierzy produkcji firmy Proceq, która słynie ze swych przenośnych dynamicznych mierników twardości.

W tym miejscu podsumowując obydwa kursy grupowe zorganizowane w lutym 2018 roku w Ustroniu odnotowujemy po raz kolejny udział świetnie wykształconych młodych osób. Na szkolenia przyjeżdżają głównie osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym, które przywożą swoje konkretne problemy badawcze do zajęć seminaryjnych i warsztatowych.

Zainteresowanie zajęciami warsztatowymi zadziwiło nie tylko prowadzących, ale również przedstawicieli firm Pana Wojtka Jaszczuka jak i Tomka Sykułę, którzy nawet w godzinach wieczornych zapewnili możliwość obserwacji i pomiarów na prezentowanych mikroskopach.

Szczegółowo analizujemy Ankiety po szkoleniach, co umożliwia nam dostosowywanie się do oczekiwań kursantów. Dzięki takim uwagom wprowadziliśmy m.in. konsultacje indywidualne na mikroskopach co okazało się strzałem w dziesiątkę.

 

W TERMINIE 25-29 WRZEŚNIA 2017 ROKU odbyły się w Ustroniu w ORW MUFLON dwa niezależne tematycznie szkolenia z Inżynierii Materiałowej (zobacz w Galerii) organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

NOWOŚĆ 2017:

"S" "Interpretacja struktur stali energetycznych nowej generacji, stopów specjalnych i metali nieżelaznych oraz złączy spajanych tych materiałów"

oraz kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem szkolenia:

"G" "Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

Kierownikiem kursu "S" był dr inż. Stanisław Lalik 
Kierownikiem kursu "G" był dr inż. Wojciech Depczyński 

Dzięki współpracy z firmami, którym umożliwiamy prezentację ofert i sprzętu na naszych Kurasach mieliśmy możliwość ćwiczeń w formie warsztatów na mikroskopach świetlnych jak również twardościomierzach stacjonarnych dostarczonych przez firmę OPTOTOM - http://optotom.pl/ (mgr inż. Tomasz Sykuła), czy mikroskopie konfokalnym firmy Olympus Polska Sp. z o.o.- https://www.olympus.pl/ (mgr inż. Wojciech Jaszczuk).

Tym razem mogliśmy dokonywać również pomiarów porównawczych używając mikrotwardościomierza stacjonarnego Vickersa oraz przenośnego twardościomierza wykorzystującego nową technikę pomiaru twardości TIV udostępnionego do ćwiczeń przez firmę TESTING Sp. z o.o.- http://testing.pl/ (mgr inż. Jacek Urbańczyk ).

Na nasze kursy zapraszamy również wykładowców mających duże doświadczenie w tematyce związanej z inżynierią materiałową. Na wrzesień 2017 zamówiliśmy dwa dodatkowe wykłady:

 • Pierwszy to wykład-dr inż. Benedykta Ślązaka z firmy ABS (American Bureau Of Shipping Poland Sp. z o.o.)- "Stale P91, P92, Połączenia mieszane w energetyce z uwzględnieniem gatunków austenitycznych typu 304H- przykłady zastosowań i badań".
 • Drugi to wykład często współpracującego z nami prof. dr hab. inż. Leszeka Wojnara z Politechniki Krakowskiej z Wydziału Mechanicznego - "Podstawy Mechaniki Pękania".

W związku z patronatem merytorycznym PTSt nad naszymi szkoleniami tradycją się stało, że każdorazowo odwiedza nas Prezes lub Wiceprezes PTSt. Tym razem gościliśmy po raz pierwszy nową Prezes PTSt wybraną na bieżącą kadencję w kwietniu 2017 dr inż. Agnieszkę Szczotok- http://ptst.polsl.pl/zarzad.html.

W tym miejscu podsumowując kursy grupowe zorganizowane w 2017 roku w Ustroniu należy zauważyć stale rosnącą ilość uczestników na naszych szkoleniach grupowych. Cieszy nas fakt, że przyjeżdżają do nas od lat ludzie z dużymi doświadczeniem zawodowym, jednak rosnąca liczba młodych pracowników Laboratoriów Badawczych jest dla nas potwierdzeniem potrzeby organizowania tego typu kursów. Spotkania na naszych szkoleniach to nie tylko wiedza czerpana od Wykładowców, ale również forum wymiany doświadczeń.

Podsumowując nasze Ankiety, które przeprowadzamy każdorazowo na zakończenie kursu, doceniamy słowa krytyki, bo pozwalają nam dopracowywać nasze niedociągnięcia, jednak wszystkie większościowo pozytywne oceny i komentarze własne uczestników kursów są dla nas cenną nagrodą i zachęcają do organizacji kolejnych szkoleń.

 

W TERMINIE 16-20 STYCZNIA 2017 ROKU ODBYŁY SIĘ DWA NIEZALEŻNE TEMATYCZNIE SZKOLENIA z Inżynierii Materiałowej zorganizowane (zobacz w Galerii) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"D" "Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych"

"R" "Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplnych i cieplno-chemicznych"

Zajęcia na kursach prowadzili odpowiednio:
Szkolenie D - dr inż. Stanisław Lalik

Natomiast Szkolenie R - dr inż. Wojciech Depczyński

W ramach tego kursu odbył się jeden dzień praktycznych zajęć na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dzięki współpracy z firmami Olympus Polska Sp. z o. o OPTOTOM na nasze szkolenia zawsze można przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych.

Tym razem mikroskop optyczny z oprogramowaniem firmy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. przywiózł do nas i zaprezentował ofertę firmy mgr inż. Wojciech Jaszczuk a mikroskop świetlny firmy NIKON dostarczył mgr inż. Tomasz Sykuła, który udostępnił również na ćwiczenia praktyczne przenośny mikroskop elektronowy JOEL z optyką NKON.

Firma OPTOTOM była reprezentowaną nie tylko przez Pana Sykułę bo w trakcie zajęć praktycznych mgr inż. Wojciech Siostrzonek cały czas umożliwiał pracę na dostarczanym mikroskopie elektronowym. Pomagał i asystował uczestnikom szkolenia wspólnie z Wykładowcami rozwiązywać praktyczne problemy, z którymi borykają się w swoich laboratoriach.

Tradycyjnie już jak zawsze Dyrektor firmy Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o. z Katowic mgr inż. Jacek Urbańczyk zaprezentował nam nowości oferowane przez firmę oraz zademonstrował niektóre z urządzeń stosowanych w działach kontroli jakości.

W dniu 19.01.2017 odbył się wykład autorski Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. dr hab. inż. Leszeka Wojnara dotyczący podstaw stereologii i analizy obrazu w inżynierii materiałowej.

Szkolenie odbyło się w nowym miejscu również w USTRONIU-ZAWODZIU tym razem przy ul. Sanatoryjna 32 w ORW MUFLON. Nasze wrażenia z pobytu w tym Ośrodku były bardzo pozytywne i na wrzesień 2017 nasze szkolenia zamierzamy przeprowadzić również w tym obiekcie.

Jak zwyczajowo na naszych szkoleniach bywa , wieczorem w czwartek spotkaliśmy się na uroczystej kolacji podsumowującej szkolenie, zebraliśmy Ankiety ewaluacyjne, które są dla nas cennym źródłem wiedzy przy organizacji kolejnych szkoleń w przyszłości i przedstawiliśmy ofertę i tematykę przyszłych szkoleń.

 

W dniach 19-23 września 2016 r. odbyły się dwa niezależne szkolenia z inżynierii materiałowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"C" "Wady wyrobów stalowych i złączy spawanych- badania materiałów"

"F" "Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych - wersja rozszerzona (zajęcia praktyczne na Politechnice Śląskiej w Katowicach)"

Wyjazdowe zajęcia praktyczne dla kursu F odbyły się w środę. W tym dniu po śniadaniu nastąpił wyjazd busem do Katowic ok. godz. 8.00 po śniadaniu. W Katowicach Wykładowcy na Politechnice spotkali się z uczestnikami szkolenia i rozpoczęli zajęcia praktyczne, następnie w przerwie o godzinie 13.00 uczestnicy skorzystali z lunchu w formie cateringu, a o godzinie 17.00 nastąpiło zakończenie zajęć i powrót do Ustronia busem ok. godz. 19.00 na kolację.

W tym dniu uczestnicy szkolenia C w Ustroniu również większą część dnia rozwiązywali praktyczne problemy korzystając z świetlnych mikroskopów optycznych ww. firm.

W dniu 22.09.2016 odbył się wykład autorski Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stereologicznego - "Wstęp do mechaniki pękania"

Szkolenie odbyło się w miejscu, które wielokrotnie gościło nasze szkolenia: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a, jednak z względu na zmianę specyfiki ośrodka nie będziemy mogli już w przyszłości korzystać z jego oferty.

Jak zwyczajowo na naszych szkoleniach bywa , wieczorem w czwartek spotkaliśmy się na uroczystej kolacji podsumowującej szkolenie, zebraliśmy Ankiety ewaluacyjne, które są dla nas cennym źródłem wiedzy przy organizacji kolejnych szkoleń w przyszłości i przedstawiliśmy ofertę i tematykę przyszłych szkoleń.

 

W dniach 31 maja- 04 czerwca 2016 w Białce Tatrzańskiej nasz firma zorganizowała kurs:

"Analiza ilościowa w metalografii, metody pomiarów w stereologii i normach ASTM"

Kurs był imprezą połączoną z międzynarodową konferencją STERMAT 2016 organizowaną przez POLSKIE TOWARZYSTWO STEREOLOGICZNE

Uczestnicy kursu mogli uczestniczyć we wszystkich sesjach zarówno plenarnych jak i plakatowych Międzynarodowej Konferencji STERMAT, a Warsztaty były wspólne dla uczestników kursu i Konferencji.

Gościem konferencji Stermat 2016 był m.in. wieloletni przyjaciel naszego Biura George Vander Voort

Na kursie dostępne były mikroskopy świetlne wraz z systemami analizy obrazu umożliwiającymi analizę własnych przywiezionych próbek.

Mikroskopy dostarczyły firmy Olympus Polska Sp. z o.o. https://www.olympus.pl/ oraz OPTOTOM http://optotom.pl/.

Firma Optotom udostępniła oprócz mikroskopów świetlnych firmy NIKON, również przenośny mikroskop skaningowy firmy Joel.

Zakres tematyczny szkolenia- Link

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 31.05.2016 w Recepcji TOPORÓW PREMIUM a Biuro Informacyjne dla uczestników kursu DCOSBIM było czynne przy Recepcji TOPORÓW PREMIUM w dniu rozpoczęcia kursu.

Zajęcia odbywały się w Hotelu Bania- miejscu Konferencji Stermat. Również wszystkie posiłki (oprócz śniadań podawanych w Pensjonacie Toporów Premium) były serwowane w Hotelu Bania wspólnie dla uczestników kursu DCOSBIM i konferencji STERMAT, co zapewniło nam integrację przemysłu z nauką, a klimatyczne, regionalne wnętrza Hotelu Bania pozwoliły wszystkim uczestnikom na zarówno intensywne szkolenie jak i chwile relaksu.

W dniu 03.06.2016 w trakcie wspólnej kolacji z uczestnikami Konferencji odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Noclegi dla kursantów w dniach 31.05-04.06.2016 zapewnił Pensjonat Toporów Premium, Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 167A

http://www.premium.toporow.pl/

W Pensjonacie Toporów Premium istniała możliwość bezpłatnego korzystanie z basenu, sauny i siłowni dla wszystkich uczestników kursu DCOSBIM.

http://www.hotelbania.pl/

W Hotelu Bania przez cały czas trwania konferencji STERMAT zarówno uczestnicy kursu DCOSBIM jak i Konferencji mieli opłacone nieograniczone korzystanie z wszystkich atrakcji w Termach BANIA.

W dniu 03.06.2016 po lunchu odbyła się wspólna wycieczka na Morskie Oko dla chętnych uczestników Konferencji i naszych kursantów.

 

 

W dniach 21-25 września 2015 r. odbyły się dwa niezależne szkolenia z inżynierii materiałowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"K" "Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm"

"L" "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji" wersja rozszerzona - "dodatkowe zagadnienia dot. motoryzacji"

Jak zawsze pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

Dzięki współpracy z firmą Olympus Polska Sp. z o.o od początku naszej działalności na kursy zawsze można przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji własnych problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych.

Na naszych kursach pojawiła się także możliwość pracy na mikroskopach świetlnych firmy NIKON. Tym razem mogliśmy dodatkowo pracować na udostępnionym nam mikroskopie skaningowym.

 

W dniach 2-6 lutego 2015 r. odbyły się kursy grupowe pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"R" Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych

"P" Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych

Standardowo kursy odbyły się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym "DANIEL" w Ustroniu.

Uczestnicy mogli pracować na przywiezionych mikroskopach w trakcie trwania zajęć na na kursach, co jak zawsze było doskonałym uzupełnieniem zajęć teoretycznych.

 

W dniach 14-19 września 2014 r. odbyły się dwa kursy, które zostały opisane w numerze 5 czasopisma LAB:

"G" Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów.
Twardość a struktura i inne własności materiałów

oraz

"I" Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy

W ramach kursów "G" oraz "I" pierwsze dwa dni szkolenia poprowadził gość specjalny z USA, zaproszony przez nasze Biuro, George Vander Voort.

George Vander Voort wygłosił serię wykładów:

 1. ASTM Standards for Metallography
 2. All Grain Size Methods Compared
 3. Non-metallic Inclusions: Identification, Measurement and Influences
 4. Microindentation Hardness Testing
 5. Conducting the Failure Analysis
 6. Metallography and Failure Analysis

W trakcie kursów zorganizowaliśmy również spotkanie ze specjalistami z firm przodujących na rynkach międzynarodowych w zakresie produkcji sprzętu i oprogramowania stosowanego w Inżynierii Materiałowej.

 

W dniach 17-21 lutego 2014 r. odbyły się kursy:

"N" Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów

oraz

"L" wersja 2014 Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji - wersja rozszerzona 2014 - dodatkowe zagadnienia dot. motoryzacji.

 

W dniach 16-20 września 2013 r. odbyły się kursy:

"P" Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych

oraz

"R" Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych.

W ramach zajęć praktycznych odbyły się pokazy sprzętu dostarczonego przez stale współpracujące z naszym Biurem firmy Olypmus Polska Sp. z o.o. oraz BTH Testing Sp. j.

Kursy odbyły się jak zawsze w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a.

 

W dniach 4-8 lutego 2013 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu:

Kurs O - nowość

"Nieciągłości materiałowe w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i blachach wykrywane metodami nieniszczącymi (NDT)
Interpretacja i ocena nieciągłości w świetle obowiązujących norm. Możliwości nieniszczących metod badawczych"

Kurs F - wersja rozszerzona

"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych w świetle zaktualizowanych norm"

 

W dniach 17-21 września 2012 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu:

Kurs G wersja - rozszerzona

"Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

Kurs I

"Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złącz spawanych"

Zajęcia na kursie poprowadzili jak zawsze doświadczeni wykładowcy.

Mieliśmy możliwość wypróbować nową serię cyfrowo-optycznych mikroskopów DSX Olympus. Nowe rozwiązania zastosowane w tych mikroskopach są bardzo dużym ułatwieniem dla laboratoriów badań materiałowych w przemyśle.

 

W dniach 13-17 lutego 2012 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu:

Kurs N - nowość:
"Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów"

Kurs Ł:
"Rodzaje niedoskonałości spawalniczych i zmiany struktury powstające w zależności od zastosowanej techniki spawania"

 

W dniach 12-16 wrzesień 2011 w Ustroniu odbyła się kolejna tura dwóch kursów grupowych:

Kurs M - nowość:
"Wykorzystanie technik statystycznych w laboratoriach zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025 i normami dotyczącymi badań materiałowych"
Kurs F - wersja rozszerzona
"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

Kursy odbyły się jak zawsze w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a.
Kursanci po ośmiu godzinach wykładów każdego dnia, zostali nagrodzeni chwilą wytchnienia.
Tym razem korzystając z przepięknej jesiennej, słonecznej pogody zorganizowaliśmy w czwartek po południu krótki wyjazd na Równicę. Po powrocie można było zasiąść do uroczystej kolacji i nie myśleć o teście czekającym na zakończenie kursu.
W piątek przed obiadem po sprawdzeniu testów okazało się, że wszyscy wykazali się wiedzą zasługująca na otrzymanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

31 stycznia - 04 lutego 2011
Kurs C - wersja rozszerzona 2011: "Wady wyrobów stalowych-badania materiałowe."
Kurs K: "Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm."

 

W dniach 11-15 października 2010 powtórzyliśmy po raz czwarty cieszący się dużą popularnością Kurs "I".

Firma Olympus Polska Sp. z o.o., jak zawsze zainstalowała mikroskopy na cały czas trwania kursu, a w czwartek w godzinach popołudniowych odbyły się prezentacje i warsztaty na urządzeniach firm Olympus Polska Sp. z o.o. oraz BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp.j.

Kurs I: "Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy"

W dniach 11-15 stycznia 2010 odbyły się dwa kolejne kursy (opis zamieszczony w czasopiśmie "LAB", 1/2010):
Kurs J: "Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w inżynierii materiałowej"
oraz
Kurs F - wersja rozszerzona: "Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

 

W dniach 07-11 września 2009 odbył się Kurs L: "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji"

W dniach 19-23.01 2009 odbyły się w Hotelu "Daniel" w Ustroniu dwa kursy:
Kurs Ł "NOWOŚĆ 2009!"
"Rodzaje niedoskonałości spawalniczych i zmiany struktury powstające w zależności od zastosowanej techniki spawania"

oraz
Kurs G wersja rozszerzona
"Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

 

W dniach 15-19.09.2008 odbyły się kolejne kursy BTS DCOSBIM:
Kurs "I" oraz kurs "F" w wersji rozszerzonej z jednym dniem praktycznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale w Katowicach.

W dniach 21-25.01.2008 odbyły się kolejne kursy organizowane przez nasze Biuro. Tym razem powtórzyliśmy kurs "K" oraz po raz pierwszy przeprowadziliśmy Kurs "L". Kurs "L" cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kursantów. Chcieliśmy w tym miejscu zaznaczyc,że to uczestnicy naszych kursów są pomysłodawcami kolejnych tematów.

 

W 2007 roku, w terminie 12.02 - 16.02 odbyły sie następujące kursy: I oraz nowy kurs - K.

Kurs I: Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy spawanych
Kurs K: Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm

W czerwcu 2007 udało sie zorganizować po raz trzeci kurs z serii Profesjonaliści: z wykładowcą Georgem Vander Voortem z USA. Został opisany w czasopiśmie LAB, w numerze 4 z 2007 roku.

 

W 2006 roku, w terminie 30.01 - 03.02 odbyły sie następujące kursy: H oraz nowy kurs - I, które zostały opisane w 2 numerze czasopisma LAB z 2006 roku

Kurs H: Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań materiałowych
Kurs I: Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy spawanych


a w miesiącu wrześniu przeprowadzono kurs F w wersji rozszerzonej z zajęciami praktycznymi odbywającymi się w CENTRE of EXELLENCE - laboratorium firmy BUEHLER Ltd. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz nowy kurs - J z zajęciami praktycznymi przeprowadzanymi w pracowni komputerowej Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem systemu komputerowej analizy obrazu Aphelion firmy ADCIS SA, produkowanego we współpracy z Amerinex  Applied Imaging Inc. Opisano je w czasopiśmie LAB - nr 5 z 2006 roku

Kurs F: Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych
Kurs J: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w inżynierii materiałowej

 

W 2005 roku, w terminie 24-28 stycznia odbyły sie następujące kursy: G oraz nowy kurs - H, które zostały opisane w 3 numerze czasopisma LAB z 2005 roku.

Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, oszacowanie niepewności pomiarów
Twardość a struktura i inne własności materiałów


Kurs H: Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań materiałowych

a w miesiącu wrześniu przeprowadzono po raz kolejny kurs D, który został opisany w 5 numerze czasopisma LAB z 2005 roku
Zajęcia praktyczne odbywały się tym razem w CENTRE of EXELLENCE - laboratorium firmy BUEHLER Ltd. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

 

W styczniu 2004 roku odbył się po raz pierwszy kurs G.

Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, oszacowanie niepewności pomiarów
Twardość a struktura i inne własności materiałów


a w miesiącu wrześniu przeprowadzono po raz kolejny kurs D

Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

 

W 2003 roku zorganizowaliśmy w Ustroniu dniach 12-16 maja po raz pierwszy kurs E.

Kurs E: Metalograficzne badanie materiałów eksploatowanych

 

W 2002 po raz pierwszy zorganizowaliśmy kurs dla Profesjonalistów
Kurs ten odbył się w dniach 18-22 marca w hotelu  Narcyz  w Ustroniu i poświęcony był interpretacji struktur, zastosowaniu norm ASTM do oceny i interpretacji mikro - i makrostruktur oraz zastosowaniu tych norm w analizie obrazu. Uczestnikami kursu było 13 osób, reprezentujących zakłady przemysłowe z całej Polski.
Wykładowcami był min. Prof. George Vander Voort, dyrektor ds. badań firmy Buehler.
Duże zainteresowanie tym kursem sprawiło, że w październiku 2003 powtórzyliśmy kurs w Zakopanem, w Hotelu "Nosalowy Dwór". W dniach 20-25 października 2003 w kursie "PROFESJONALIŚCI" uczestniczyło 17 osób.

 

Rok 2001 - przyniósł kolejny kurs

Kurs F: Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych

Należy w tym miejscu podkreślić, że gwarancją jakości wszystkich kursów stała się ścisła współpraca z Katedrą Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach.

 

Wrzesień i październik 2000 r. były miesiącami wprowadzenia przez Biuro Techniczno- Szkoleniowe "DCOSBIM" dwóch nowych kursów:

Kurs C: Wady wyrobów stalowych
oraz
Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

W tym też rokuPRZEWODNICZĄCY IZBY HUTNICZEJ powierzył nam organizację we wrześniu 2000 r.  konferencji pt.
Profile Zamknięte 2000:
"Kierunki rozwoju produkcji rur stalowych i kształtowników zamkniętych-osiągnięcia i problemy"

 

Rok 1999 był rokiem inauguracji nowego kursu adresowanego do tego samego odbiorcy, co kurs A. Był on odpowiedzią na potrzeby uczestników kursu A.

Kurs B: Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów

W latach 1998 i 1999 zorganizowano wraz z Hutą Buczek S.A. dwukrotnie konferencje poświęcone produkcji hutniczej walców oraz dwukrotnie konferencje dotyczące produkcji rur produkowanych przez hutę.

 

W roku 1998 rozpoczęto szkolenia z zakresu preparatyki próbek dla potrzeb inżynierii materiałowej.

Kurs A: Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym.