Oferta szkoleń w zakresie TRIZ

Informacja handlowa TRIZ (do pobrania w formacie pdf).

 1. Wykład wprowadzający.
  Spotkanie obejmuje:
  • wykład wprowadzający w przypadku zainteresowania Zamawiającego tematyką TRIZ pt. „współczesna innowacyjność w oparciu o TRIZ” - 3 godz.;
  • rozmowę z zainteresowanymi osobami (zamawiającymi wykład), ukierunkowaną na zrozumienie   potrzeb i oczekiwań;
  • wypełnienie i analiza ankiet uczestników wykładu i przyszłych uczestników szkolenia na I (ewentualnie II) stopień w celu dopasowania szkolenia;
  • przygotowanie materiałów merytorycznych do kolejnego etapu, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.

 2. Szkolenie twórczego myślenia z wykorzystaniem metod TRIZ.
  1 x 2 dni:
  Szkolenie obejmuje:
  • 2 godziny - własna praca przygotowawcza;
  • 12 godzin zajęć (dwa dni);
  • 2 godziny praca domowa;
  • 1 godzina konsultacji zdalnych z każdym z uczestników szkolenia;
  • materiały przygotowane indywidualnie;
  • dostęp do poszerzonych materiałów w wersji elektronicznej;

 3. Szkolenie z możliwością uzyskania certyfikatu I stopnia: Triz-man MA TRIZ.
  2 x 2 dni:
  • 10 godzin własna praca przygotowawcza;
  • 24 godziny zajęć (minimum);
  • 4 godziny praca domowa;
  • 2 godziny konsultacji zdalnych z każdym z uczestników szkolenia;
  • materiały przygotowane indywidualnie;
  • dostęp do poszerzonych materiałów w wersji elektronicznej;
  • wspólne wybranie tematu pracy (bazując na zadaniu/ach uczestnika);
  • opcjonalnie tłumaczenie pracy, przesłanie do MATRIZ na uzyskania I stopnia.

Usługi dodatkowe:

 • Tłumaczenie jednej pracy na j. angielski, bądź j. rosyjski do złożenia w celu uzyskania certyfikatu - na I stopień – 250 zł netto + 23% VAT.

Certyfikat wydany przez MATRIZ:

 • na I stopień – 55$