O nas

Biuro Techniczno-Szkoleniowe "DCOSBIM" Dorota Cebula-Kozłowska działa na rynku szkoleń z inżynierii materiałowej od 1 kwietnia 2000r., a nasza działalność jest kontynuacją szkoleń prowadzonych w latach 1998-2000 przez firmę Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy Inżynierii Materiałowej "OSBIM" Cebula, Wiedermann S.C.

Pomysł organizacji szkoleń w formie kursów wyjazdowych zrodził się po I Krajowej Konferencji Metalograficznej organizowanej przez Instytut Metalurgii Żelaza z Gliwic, która odbyła się w 1997r w Ustroniu - Jaszowcu. Analizując sytuację w przemysłowych laboratoriach metalograficznych i opierając się na dyskusjach kuluarowych z pracownikami tychże laboratoriów z przykrością stwierdzono, że w przemysłowych laboratoriach metalograficznych często stosuje się bardzo przestarzałe techniki preparatyki próbek i interpretacji mikrostruktur. Ogromne zainteresowanie, z jakim spotkał się pierwszy kurs oznaczony literką "A", który odbył się w Ustroniu w ośrodku NARCYZ było potwierdzeniem zapotrzebowania środowiska na tego typu szkolenia. Dzięki współpracy z firmami handlowymi kursanci mieli możliwość od pierwszego kursu zdobywać wiedzę nie tylko teoretyczną ale również praktyczną na udostępnianym sprzęcie pokazowym.

Z czasem wprowadziliśmy nowe tematy szkoleń i rozszerzyliśmy naszą działalność o organizację szkoleń dedykowanych przygotowywanych specjalnie dla Zamawiającego. Dzięki możliwości przeprowadzenia szkolenia na miejscu w Laboratorium Zamawiającego kursanci rozwiązują pod okiem Wykładowców swoje konkretne problemy badawcze.

Dorota
Cebula-Kozłowska

Dorota Cebula-Kozłowska- mgr chemii, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 1995 roku zatrudniona w firmie BTH TESTING w Katowicach, początkowo jako specjalista ds. techniczno-handlowych.

Jako osoba odpowiedzialna w firmie BTH TESTING Katowice za ofertę firmy Buehler GmbH doprowadziła, po kilku latach rozmów, w marcu 2004 do sfinalizowania zakupów i otwarcia Laboratorium tzw. Centrum Doskonałości- Center of Excellence na na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z Zarządzania na Politechnice Śląskiej i studiów podyplomowych z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach obecnie zatrudniona jako główny księgowy w tej samej firmie Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o.

Dzięki uzyskaniu w kwietniu 2007 roku Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzi jako usługi biura rachunkowego sprawy finansowo-księgowe w firmie Przemysłowe Laboratorium Badawcze "TEST" Jacek Kozłowski

Od 1993 roku związana z PTBN Chorzów, gdzie dwukrotnie w latach 1999-2003 oraz 2003-2007 była członkiem Zarządu Towarzystwa, po zaangażowaniu się w rozwój nowych technologii związanych z interpretacją obrazów dla potrzeb inżynierii materiałowej związana z Polskim Towarzystwem Stereologicznym.

PTSt patronuje naszym kursom. W Statucie PTSt czytamy:

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie działalności naukowej, technicznej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie stereologii, rozumianej jako dyscyplina nauki zajmująca się badaniem i przetwarzaniem informacji pochodzącej z obrazów. Stereologia korzysta z metod m.in. geometrii stochastycznej, morfologii matematycznej, mikroskopii, tomografii, fotogrametrii itp.