Kursy indywidualne u Klienta:

Rok 2023 był kolejnym rokiem prowadzenia działalności szkoleniowej jako Biuro Techniczno- Szkoleniowe Dorota Cebula-Kozłowska dla klientów indywidualnych i grupowych.

- Szkolenia indywidulane - tak nazywamy nasze szkolenia zamawiane przez zakłady produkcyjne, laboratoria badań niszczących i materiałoznawczych, ponieważ tematy, program i zakres dostosowujemy indywidualnie dla potrzeb klienta Zamawiającego.

- Szkolenia grupowe - to nasze szkolenia, na które przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski (i czasami zdarzają się osoby mieszkające w naszym kraju, ale delegowane przez zakłady zza naszej granicy, gdzie uczestnicy aktualnie pracują) do miejsca prowadzenia szkolenia. Od 2021 roku nasza bazą wypadową został Hotel Kotarz w Brennej. Hotel zapewnia nam możliwość prowadzenia 2-3 grup jednocześnie dzięki udostępnianiu kilku pomieszczeń- salek wykładowych dla naszych potrzeb, zapewniając również dużą salę gdzie możemy zainstalować mikroskopy metalograficzne i prowadzić zajęcia seminaryjne, ćwiczenia i konsultacje przy mikroskopach, które dostarcza nam firma Optotom Tomasz Sykuła.

Więcej informacji nt. szkoleń grupowych w odpowiednich zakładkach.

 

 

Szkolenie 18-20.09.2023

Szkolenie dla PHOENIX CONTACT E-Mobility Sp. z o.o. ul. Biznesowa 11, 35-213 Rzeszów

Metalograficzne badanie materiałów po długotrwałej eksploatacji.

Zakres szkolenia

 1. Podstawy teoretyczne badań metalograficznych
 2. Preparatyka próbek- przecinanie, szlifowanie, polerowanie, trawienie
 3. Ocena mikrostruktur - preparatyka połączeń kabli i elementów scalanych na bazie różnych stopów miedzi
 4. Wady materiałowe a błędy powstające w procesie preparatyki
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 10-12.07.2023

Szkolenie dla Voestalpine Fastening Systems Sp. z o.o. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście, Poland

Kurs B ze zmianami: Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów. Podstawowe zagadnienia inżynierii materiałowej.

Zakres szkolenia

 1. Pobieranie i metody oprawy próbek
 2. Szlifowanie próbek
 3. Polerowanie próbek
 4. Trawienie zgładów metalograficznych
 5. Metody obserwacji próbek metalograficznych
 6. Wybrane zagadnienia systemu zapewnienia jakości w laboratorium metalograficznym wg PN-EN 17025
 7. Procedury i instrukcje w laboratorium
 8. Nowoczesne metody preparatyki próbek
 9. Dobór techniki badawczej mikroskopowej dla badanych w laboratorium elementów i materiałów
 10. Interpretacja obrazów mikroskopowych i mikrostruktur materiałów badanych w laboratorium
 11. Światowe tendencje dotyczące aparatury i materiałów eksploatacyjnych
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 10-12.05.2023

Szkolenie dla Voestalpine Fastening Systems Sp. z o.o. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście, Poland

Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym.

Zakres szkolenia

 1. Ogólna charakterystyka żelaza i stopów żelaza z węglem
 2. Wykres równowagi Fe-C - budowa składniki strukturalne stali
 3. Hartowność
 4. Przesycanie i starzenie
 5. Obróbka cieplna:
  • przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej
  • rozrost ziarna
  • przemiany podczas chłodzenia
  • przemiany podczas odpuszczania
  • Procesy obróbki cieplnej
 6. Wykres CTP i CTPc - czas temperatura - przemiana:
  • Rodzajów tego typu wykresów, m.in.: CTPc - prezentujący zmianę struktury przy ciągłym chłodzeniu materiału, CTPi - prezentujący zmianę struktury przy chłodzeniu materiału z wytrzymaniem izotermicznym, CTPc-S - prezentujący zmianę struktury przy chłodzeniu materiału w warunkach spawania
  • Przykłady zastosowań wykresów CTP np. planowanie procesu hartowania stali
 7. Dobór parametrów obróbki cieplnej z uwzględnieniem wielkości i kształtu elementów:
  • parametry zabiegów grzania
  • parametry zabiegów chłodzenia
  • media chłodzące
  • dobór atmosfer ochronnych
 8. Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej
 9. Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej
 10. Techniki obserwacji próbek metalograficznych
 11. Interpretacja obrazów
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 19-21.09.2022r.

Szkolenie indywidualne wytrzymałość materiałów -Fraktografia- dla GKN DRIVELINE POLSKA SP. Z O.O.

Zakres szkolenia:
3-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • Zjawisko pękania - przebieg pękania - ogólnie
 • Pękanie ciągliwe (plastyczne) a pękanie kruche (łupliwe) i mieszane (quasi - łupliwe) - jak je rozróżnić - jakie jeszcze dane można zaobserwować na przełomach - w którym kierunku skręcała się próbka stali
 • Przebieg pękania stali np. przy skręcaniu dynamicznym i statycznym wałków
 • Charakterystyczne etapy ciągliwego pękania, zarodkowanie pęknięcia, strefy ścinania
 • Charakterystyczne etapy kruchego pękania, zarodkowanie pęknięcia, strefy ścinania
 • Opisy wyglądu tych przełomów - czym się charakteryzują
 • Charakterystyczne cechy przełomów powiązane z mechanizmem pękania, torem pęknięcia, zachowanie się materiału w procesie odkształcania i pękania
 • Badanie powierzchni czy można wywnioskować jaki rodzaj obciążeń, szybkość wzrostu pęknięć, kierunek propagacji występował. Prążki zmęczeniowe i inicjacja pęknięcia
 • Pękanie zmęczeniowe a pękanie statyczne
 • Określanie miejsca, w którym rozpoczął się proces pękania i kończył
 • Praktyczne przykłady pęknięć i sposoby ich rozróżniania
 • Wykorzystanie rzeczywistych części - półosi z EC LAB do analizy pękania
 • Próbki dodatkowe - omówienie
 • Przyczyny utraty spójności w materiałach - stalach

3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

 

Szkolenie 08-10.06.2022r.

Szkolenie indywidualne z oceny mikrostruktury oraz oceny wtrąceń niemetalicznych w stalach sprężynowych dla AXTONE HSW SP. Z O.O. Stalowa Wola

Zakres szkolenia:
3-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - zasady i cele
 • Przykłady wykonywania kompleksowych ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - ćwiczenia z oceny na mikroskopach świetlnych
 • Interpretacja struktur- mikro-, makrostruktury- klasyfikacja elementów. Metody pomiarów
 • Zastosowanie analizy obrazu- możliwości i ograniczenia systemów zautomatyzowanych
 • Różnice w przygotowaniu próbek do ekspertyzy w zależności od materiału próbki. Preparatyka próbek z materiałów żelaznych i nieżelaznych - różne aspekty problemu- błędy w interpretacji, czy na poziomie preparatyki
 • Oceny wtrąceń niemetalicznych w stalach sprężynowych 52CrMoV4, 51CrV4 oraz 61SiCr7 wg wymagań EN 13298 (DIN 50602, NF A 04-106 i SS 11 11 16)
 • Oceny mikrostruktury stali sprężynowych 52CrMoV4, 51CrV4 oraz 61SiCr7
 • Zajęcia praktyczne na próbkach własnych, zajęcia seminaryjne- rozwiązywanie problemów

3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr inż. Jacek Borowski

Szkolenie 23-25.05.2022r.

Szkolenie indywidualne obejmujące wybrane zagadnienia dot. badań wytrzymałościowych i badań mechanicznych dla GKN DRIVELINE POLSKA SP. Z O.O.

Zakres szkolenia:
3-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • informacje ogólne z wytrzymałości materiałów: podstawowe definicje - celem przypomnienia
 • zachowywanie się stali podczas takich testów, rozkład sił, występujące parametry (granica proporcjonalności, sprężystości JAEL oraz plastyczności YIELD) - wyznaczanie umownych granic
 • kinematyka oraz rozkład sił w trakcie przenoszenia momentu obrotowego oraz w trakcie dynamicznych testów zmęczeniowych, nominalne naprężenia
 • sztywność materiałów (torsional stiffness - sztywność skrętna) - wyznaczanie z wykresu, wyliczanie
 • testy statyczne zrywania, skręcania itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • testy dynamiczne zmęczeniowe itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • badania w laboratoriach wytrzymałościowych
 • rodzaje pęknięć (przełomów) powstających w wyniku pęknięcia stali i ich interpretacja

3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

 

Szkolenie 20-22.04.2022

Szkolenie w laboratorium firmy- Zakład Mechaniczny Tasta Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych.

Zakres szkolenia

 1. Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych.
 2. Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia wg. PN-EN ISO 6892-1: 2022. Metoda B. Wyznaczenie Rm; Reh; Rp 02 ; Re L .; A; Z; E.
 3. Próba udarności, wg.PN-EN ISO 148-1:2017 + ocena przełomów.
 4. Próba zginania EN ISO 7438.
 5. Pomiar twardości metodami ze statycznym wciskaniem wgłębnika sposobem: Brinella, Rockwella, Vickersa . Wpływ warunków pomiaru na wartość liczbową twardości.
 6. Pomiary twardości wykonywane urządzeniami przenośnymi. Wady i zalety metody. Sposób przygotowania próbek do badań.
 7. Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami.
 8. Praktyczne wskazówki do uzyskiwania poprawnych wyników pomiarów twardości.
 9. Sprawdzanie twardościomierzy przez użytkownika.
 10. Opracowanie wyników oraz przykłady szacowania niepewności pomiarów w odniesieniu do pomiarów twardości Brinella, udarności oraz próby rozciągania wg. PN-EN ISO - 6506-1; PN-EN ISO 148-1; PN-EN ISO - 6892-1.
 11. Pomiary grubości metodą ultradźwiękową.
 12. Pisanie instrukcji pomiarów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 17025:
Laboratorium udostępniło następujące urządzenia:
 1. Maszynę wytrzymałościową MH17-1 ZD 40 + ekstensometr MFA2 + oprogramowanie Test&Motion.
 2. Młot udarnościowy LabTest CHK 450J + oprogramowanie IMPACTTEST.
 3. Twardościomierz Brinella.
 4. Twardościomierz przenośny MIC 101 Krautkramer.
 5. Przyrząd do pomiaru grubości metodą ultradźwiękową SAUTER Model TD 225-0.1 US.
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 23-25.03.2022

Szkolenie dla AMVIAN AUTOMOTIVE (POLAND) Sp. z o.o. ul. Laskowa 29a, 05-600 Grójec

Szkolenie z zakresu oceny makrograficznej spoin- badania niszczące i ocena spoin wg norm, w tym wg. norm VW.

Zakres szkolenia

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne
 2. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania
 3. Badania odbiorowe połączeń spawanych
 4. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych
 5. Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności
 6. Metody niszczące badania połączeń spajanych:
  • statyczna próba rozciągania poprzecznego i wzdłużnego
  • badania zmęczeniowe
  • badania odporności na kruche pękanie
   • próba zginania
   • próba udarności
   • próba twardości
 7. 7. VW01106-1 odwołanie do:
  • PN EN 1043 1 "Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości złączy spawanych łukowo.
  • PN EN 1043 2 "Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba mikrotwardości złączy spawanych łukowo.
  • (Porównanie wartości twardości w zależności od strefy pomiaru oraz typu spoiny).
  • badania makroskopowe i mikroskopowe (pomiar geometrii spoiny).
  • próby technologiczne
 8. Badania złączy zgrzewanych
  • Wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • Spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 9. Wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu.
 10. Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego (Spawalnicze Kryteria Akceptacji, ocena jakości połączeń przez badania wizualne i pomiary geometrii).
 11. Ćwiczenia w zakresie preparatyki próbek do badan metalograficznych.
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 19-21.03.2022

Szkolenie dla "KONSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Nasienna 30


Szkolenie z zakresu oceny spoin oraz defektów - zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Zakres szkolenia

 1. Preparatyka próbek do badań metalograficznych
 2. Ćwiczenia w zakresie preparatyki próbek
 3. Przedstawienie i interpretacja norm:
  • PN-EN ISO 6520-1 i -2 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie oraz Część 2: Zgrzewanie
  • PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych sztucznych. Klasyfikacja
 4. Badania odbiorowe połączeń spawanych, określanie poziomów jakości połączeń spawanych, spawalnicze kryteria akceptacji.
 5. Ocena jakości złączy spajanych w oparciu o próbki makroskopowe
 6. Ćwiczenia w zakresie samodzielnej identyfikacji niezgodności spawalniczych w próbkach makroskopowych złączy spajanych
3 dni po 8 godzin lekcyjnych- wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć seminaryjnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ocena złączy spawanych na wytrawionych przekrojach próbek poprzez pomiar parametrów spoiny oraz ocenę defektów przy użyciu mikroskopu Nicon SMZ 1270.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 17-19.05.2021r.

Szkolenie indywidualne 20 godzin szkoleniowych.

Pomiary twardości zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zakres szkolenia

 1. Pomiary twardości zagadnienia podstawowe
 2. Skale twardości i ich cechy
 3. Pomiar twardości metodami ze statycznym wciskaniem wgłębnika
 4. Pomiar mikrotwardości
 5. Dynamiczne i inne metody pomiaru twardości- pomiary twardości w terenie
 6. Zastosowanie automatycznej stacji pomiarów twardości metodą Vickersa i Knoopa
 7. Praktyczne wskazówki do uzyskiwania poprawnych wyników pomiarów twardości
 8. Sprawdzanie twardościomierzy
 9. Związek twardości materiału ze zmianami wytrzymałości i plastyczności materiałów, wpływ procesów technologicznych np. hartowania oraz innych np. starzenia materiału na zmiany struktury materiałów, a w konsekwencji na zmiany twardości; pomiary twardości w obszarze strefy wpływu ciepła powstającego w materiale w procesie spawania
 10. Opracowanie wyników oraz przykłady zastosowań metod statystyki matematycznej; walidacja w odniesieniu do pomiarów twardości
 11. Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami
 12. Pisanie instrukcji pomiarów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 13. Twardościomierze przenośne wykorzystujące klasyczny wgłębnik Vickersa i inne metody badawcze. Wady i zalety.
Dzień 1 - 4h zajęć teoretycznych
Dzień 2 - 4h zajęć praktycznych, 4h zajęć teoretycznych
Dzień 3 - 8h zajęć seminaryjnych, podsumowanie i zakończenie szkolenia

Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu firmy "Koli" Sp. z o.o. Pana mgr inż. Marka Lipnickiego przeprowadziliśmy szkolenie z pomiarów twardości dla Pracowników firmy "Koli" Sp. z o.o oraz dla 3 osób z innych Zakładów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za udostepnienie salki wykładowej i goszczenie nas w siedzibie firmy "Koli" Sp. z o.o.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
"Koli" Sp. z o.o. - 80-297 Banino k/Gdańska, ul. Lotnicza 119

Szkolenie 18-19.01.2021r.
Szkolenie indywidualne dla firm:
Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej
Track Tec KolTram Sp. z o.o.
Szkolenie z zakresu wybranych zagadnień z metalografii, interpretacji struktur oraz pomiarów twardości.

Zakres szkolenia

 1. Próba głębokiego trawienia
 2. Wielkość ziarna
 3. Głębokość odwęglenia
 4. Stopień zanieczyszczeń stali wtrąceniami niemetalicznymi
 5. Klasyfikacja wydzieleń grafitu
 6. Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych :
  • Cementyt trzeciorzędowy
  • Pasmowość
  • Struktura Widmannstaettena
 7. Podstawowe zagadnienia dot. pomiarów twardości
16 godzin szkoleniowych
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Szkolenie 04-06.11.2020r.
Szkolenie indywidualne dla firmy:
BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie
Preparatyka i ocena mikrostruktur. Interpretacja na podstawie układu Fe-C. Interpretacja wad materiałowych dla procesu hartowania indukcyjnego, zgrzewania i spawania.

Zakres szkolenia

 1. Charakterystyka procesów:
  • Hartowanie indukcyjne
  • Zgrzewanie
  • Spawanie
 2. Dobór parametrów procesów hartowania indukcyjnego, zgrzewania oraz spawania z uwzględnieniem wielkości i kształtu elementów w zależności od materiału elementu bazowego.
 3. Wpływ struktury na własności mechaniczne materiałów. Wpływ ww. procesów na zmiany struktury materiałów oraz ich własności mechanicznych.
 4. Wady wynikające z nieprawidłowego przebiegu procesów.
 5. Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach powstających po ww. procesach. Zmiany struktur pożądane i niepożądane po przeprowadzeniu procesu.
 6. Metodyka badań elementów po poddaniu ich ww. procesom.
 7. Przykłady analiz mikrostruktur wyjściowych i mikrostruktur po przeprowadzeni procesu hartowania indukcyjnego, spawania oraz zgrzewania.
 8. Badania odbiorowe połączeń spawanych i zgrzewanych oraz elementów po hartowaniu indukcyjnym.
 9. Ćwiczenia praktyczne i seminaryjne z zakresu interpretacji struktur po ww. procesach.
Zajęcia 3dni po 8 godzin szkoleniowych
dr inż. Jacek Borowski

Kolejne szkolenie dla Klienta indywidualnego to kurs zorganizowany według programu opracowanego dla Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów.
Kurs obejmował łącznie 24 godziny wykładów i zajęć seminaryjnych w terminie: 22.01.2020 do 24.01.2020.
Badania mechaniczne w laboratorium materiałowym

Zakres szkolenia

 1. Statyczna próba rozciągania wg normy PN - EN ISO 6892-1:2016:
  • Podstawowe pojęcia
  • Próbki do badań
  • Metodyka badań - metody a i b
 2. Próba udarności wg normy PN-EN ISO 148-1:2017:
  • Podstawowe pojęcia
  • Próbki do badań
  • Procedury badawcze w temperaturach: otoczenia i ujemnych
 3. Pojęcie twardości
 4. Pomiary twardości sposobem Brinella
 5. Pomiary twardości sposobem Rockwella
 6. Metodyka wykonywania pomiarów twardości
 7. Szacowanie niepewności pomiarów

 

Przeprowadziliśmy dwie serie szkoleń dla firmy ArcelorMittal Poland S.A. dla dwóch oddziałów firmy zarówno dla oddziału w Krakowie, jak i oddziału w Dąbrowie Górniczej.

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dabrowa Górnicza

Kurs obejmował łącznie 16 godziny wykładów i zajęć praktycznych w dniach od 28.10.2019 do 29.10.2019 oraz dla drugiej grupy w dniach od 05.11.2019 do 06.11.2019.

"Badania Mechaniczne z elementami oceny mikrostruktur" - dr inż. Stanisław Lalik

Zakres szkolenia:

 1. Próba rozciągania PN-EN ISO 6892-1 metoda B (Rm, Re, Rp02, A, Ag, Agt, Z, E)
 2. Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej PN-EN ISO 10113 -ogólnie
 3. Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu PN-EN ISO 10275 -ogólnie
 4. Próba udarności sposobem Charpy'ego PN-EN ISO 148-1
 5. Pomiary twardości (Brinell, Rockwell, Vickers) -ogólnie; Brinell- szczegółowo
 6. Przygotowanie odbitki Baumanna wg ISO 4968 oraz ocena wg PN-EN 13674
 7. Próba zginania wg EN ISO 7438
 8. Próba przełomu na niebiesko
 9. Preparatyka w laboratorium metalograficznym
 10. (najważniejsze punkty, ciekawostki, dobre rady)
 11. Badania metalograficzne mikroskopowe - m.in.:
  1. Ocena odwęglenia wg PN-EN ISO 3887
  2. Ocena wtrąceń niemetalicznych metodą K3 oraz metodą M wg DIN 50602
  3. Ocena mikrostruktury (na bazie szyny kolejowej - perlit)

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Kurs obejmował łącznie 8 godziny wykładów i zajęć praktycznych w dniu 25.10.2019 oraz dla drugiej grupy w dniu 31.10.2019

"Badania Mechaniczne" - dr inż. Wojciech Depczyński

Zakres szkolenia:

 1. Próba rozciągania PN-EN ISO 6892-1 metoda A i metoda B (Rm, Re, Rp02, A, Ag, Agt, Z, E)
 2. Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej PN-EN ISO 10113
 3. Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu PN-EN ISO 10275
 4. Próba udarności sposobem Charpy'ego PN-EN ISO 148-1

 

Kolejne szkolenie dla Klienta indywidualnego to kurs zorganizowany według programu opracowanego dla YAGI Poland Factory Sp. z o.o.

"Preparatyka i ocena mikrostruktur. Interpretacja na podstawie układu Fe-C.Podstawy teoretyczne wybranych procesów obróbki stali i metali." - dr inż. Jacek Borowski

Kurs obejmował łącznie 24 godziny wykładów i zajęć seminaryjnych w terminach :
27-28.09.2019 oraz 04-05.10.2019
Zakres szkolenia- Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne:

 1. podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali i obróbki cieplnej stali
 2. preparatyka i ocena mikrostruktury, granice ziarna
 3. obróbka cieplna (hartowanie, odpuszczanie)
 4. odwęglanie
 5. ziarna ferrytu, martenzytu, trustyt, perrlit (struktury, przemiana martenzytyczna), siatka trustytu- przegrzania po hartowaniu
 6. włóknistość stali (przygotowanie, ocena)
 7. wykres żelazo-węgiel zakresie badań firmy (wpływ węgla na strukturę i własności stali, podział stali ze względu na zawartość węgla)

 

W naszej jesiennej edycji kursów szkoleniowych indywidualnych przeprowadziliśmy również kurs dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

"Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych." - dr inż. Benedykt Ślązak

Kurs obejmował łącznie 24 godziny wykładów i zajęć seminaryjnych od 14.10.2019 do 16.10.2019

Kurs opracowano dla VW Poznań Sp. z o.o. wg standardowego programu kursu P z rozszerzeniem o zajęcia praktyczne indywidualne wg. potrzeb Zamawiającego.

 

W dniu 2019-01-23 w Mikołowie przeprowadziliśmy jednodniowe szkolenie dla naszego Klienta.

"Szkolenie z wybranych przepisów ASME i AWS"

Szkolenie obejmowało 8 godzin wykładów dotyczących następujących zagadnień:

 1. Przepisy ASME BPVC - ogólne omówienie przepisów.
 2. ASME BPVC Section VIII div.1.
 3. Materiały wg ASME/ASTM.
 4. Badania NDE zgodnie z ASME.
 5. Zawory bezpieczeństwa - ogólne wymagania w świetle przepisów ASME.
 6. Dobór elementów zgodnie z ASME B16.10.
 7. Rurociągi zgodnie z ASME B31.3 - omówienie.
 8. Ogólne omówienie przepisów AWS.

 

Wytrzymałość materiałów-Fraktografia dla: GKN Driveline Sp. z o.o. Oleśnica

Termin: 24.09.2018 - 26.09.2018

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

 1. Zjawisko pękania - przebieg pękania - ogólnie
 2. Pękanie ciągliwe (plastyczne) a pękanie kruche (łupliwe) i mieszane (quasi - łupliwe) - jak je rozróżnić - jakie jeszcze dane można zaobserwować na przełomach - w którym kierunku skręcała się próbka stali
 3. Przebieg pękania stali np. przy skręcaniu dynamicznym i statycznym wałków
 4. Charakterystyczne etapy ciągliwego pękania, zarodkowanie pęknięcia, strefy ścinania
 5. Charakterystyczne etapy kruchego pękania, zarodkowanie pęknięcia, strefy ścinania
 6. Opisy wyglądu tych przełomów - czym się charakteryzują
 7. Charakterystyczne cechy przełomów powiązane z mechanizmem pękania, torem pęknięcia, zachowanie się materiału w procesie odkształcania i pękania
 8. Badanie powierzchni czy można wywnioskować jaki rodzaj obciążeń, szybkość wzrostu pęknięć, kierunek propagacji występował. Prążki zmęczeniowe i inicjacja pęknięcia.
 9. Pękanie zmęczeniowe a pękanie statyczne
 10. Określanie miejsca, w którym rozpoczął się proces pękania i kończył
 11. Praktyczne przykłady pęknięć i sposoby ich rozróżniania
 12. Wykorzystanie rzeczywistych części - półosi z EC LAB do analizy pękania
 13. Próbki dodatkowe - omówienie
 14. Przyczyny utraty spójności w materiałach - stalach

 

Wizualna ocena jakości złączy spawanych i zgrzewanych - badania NDT dla: Zakłady Metalowe Postęp S.A.

Termin: 14.09.2018 - 15.09.2018 oraz 20.09.2018 - 21.09.2018

mgr Jacek Kozłowski, mgr inż. Piotr Holik

 1. Certyfikacja i kwalifikacja personelu badań nieniszczących wg EN 473
 2. Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności ( złącza spawane i zgrzewane)
 3. Podstawy fotometrii oraz optyki
 4. Podstawy anatomii narządu wzroku
 5. Podstawowe elementy układu optycznego
 6. Przyrządy optyczne stosowane w badaniach wizualnych
 7. Endoskopia przemysłowa
 8. Przymiary i spoinomierze stosowane w badaniach wizualnych
 9. Oświetlenie i warunki obserwacji niezgodności
 10. Kontrola warunków obserwacji
 11. Zakres i technika badania wizualnego
 12. Umiejscowienie w ramach czasowych badania wizualnego
 13. Wykrywanie niezgodności
 14. Normy związane z techniką i obiektem badania wizualnego - kryteria oceny niezgodności

 

Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych dla: Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Termin: 16.07.2018 - 18.07.2018

dr inż Benedykt Ślązak

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne
 2. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania
 3. Badania odbiorowe połączeń spawanych
 4. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych
 5. Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności
 6. Spawalnicze Kryteria Akceptacji
 7. Metody niszczące badania połączeń spajanych:
  • statyczna próba rozciągania poprzecznego i wzdłużnego
  • badania zmęczeniowe
  • badania odporności na kruche pękanie
   • próba zginania
   • próba udarności
   • próba twardości
   • badania makroskopowe i mikroskopowe
   • próby technologiczne
 8. Badania złączy zgrzewanych:
  • Wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • Spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 9. Wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu
 10. Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego

 Szkolenie-korozja stopów aluminium dla: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Mielec

Termin: 24.10.2017 - 26.10.2017

 1. Podstawowe procesy korozji stopów Al.
 2. Klasyfikacja procesów korozji.
 3. Charakterystyka korozyjna stopów Al.
 4. Wpływ procesów technologicznych na powstawanie korozji stopów Al:
  • obróbka mechaniczna
  • przeróbka plastyczna
  • obróbka cieplna
 5. Ochrona przed korozją stopów Al:
  • zasady składowania
  • sposoby konserwacji
  • stosowanie powłok ochronnych
 6. Metody badań korozji stopów Al.
 7. Praktyczna ocena obecności korozji - badania okiem nieuzbrojonym oraz z użyciem przyrządów powiększających (lupa, mikroskopy optyczne).

 

Materiałograficzne badania złączy spawanych dla: Zakłady Metalowe Postęp S.A. Gliwice

Termin: 18.09.2017 - 20.09.2017

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne.
 2. Charakterystyka procesów spawania.
 3. Wpływ procesu spawania na zmiany struktury zachodzące w złączu spawanym stali niestopowych i stopowych.
 4. Niezgodności spawalnicze.
 5. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych.
 6. Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności.
 7. Badania nieniszczące i niszczące stosowane przy wykrywaniu i określaniu niezgodności spawalniczych (w tym badania metalograficzne mikro- i makroskopowe).
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodności spawalniczych.
 9. Przykłady zmian struktury i niezgodności spawalniczych powstających przy zastosowaniu określonej techniki spawania.
 10. Badania złączy zgrzewanych:
  • wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 11. Badania złączy spawanych (w nawiązaniu do normy VW01106-1) i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.

 

Szkolenie-inżynieria materiałowa, badania mechaniczne dla: Electrolux Poland Sp. z o.o. Zakład Oława

Termin: 21.06.2017 - 23.06.2017

Cz. I - Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek

 • Pobieranie i metody oprawy próbek
 • Szlifowanie próbek
 • Polerowanie próbek
 • Trawienie zgładów metalograficznych
 • Metody obserwacji próbek metalograficznych
 • Metodyka badan metalograficznych (pomiar wielkości ziarna)
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych
 • Ćwiczenia praktyczne z inkludowania i wykonania zgładów metalograficznych

Cz. II - Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych

 • Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych
 • Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia, współczynnika anizotropii, współczynnika umocnienia

 

W dniach 13-14.03.2017 oraz 20-21.03.2017 zorganizowaliśmy dla dwóch ośmioosobowych grup kurs

Badania Metalograficzne Stali
-mikrostruktura, wtrącenia niemetaliczne, cementyt wtórny, głębokość odwęglenia-

opracowany dla:
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza

program kursu zatwierdzony przez:

Polskie Towarzystwo Stereologiczne

Kurs obejmował łącznie 16 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.


Zajęcia teoretyczne:

 • Przygotowywanie próbek do oceny metalograficznej
 • Podstawy mikroskopii świetlnej
 • Struktury materiałów i podstawy metalografii wraz z omówieniem układu Fe-F3C
 • Badania odbiorowe szyn (metalograficzne) i ich zakres w oparciu o normę PN-EN 13674-1:2011

Zajęcia teoretyczne i praktyczne:

 • Pomiar głębokości odwęglenia w stali wg PN-EN ISO 3887:2005
 • Stopień zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi wg DIN 50602:1985 (metoda K)
 • Metody ujawniania mikrostruktury stali i jej oceny pod kątem normy PN-EN 13674-1:2011
 • Ocena wydzieleń cementytu wtórnego w stali

 

KURS 30.01-01.02.2017 odbył w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
Repetytorium z wybranych zagadnień dot. Badań Wytrzymałości i wad eksploatacyjnych

Był to 3 dniowy kurs szkoleniowy- ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Zamawiającego:

Blok 1:

 • wady eksploatacyjne
 • niezdatność eksploatacyjne
 • wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatację
 • wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość

Blok 2:

 • informacje ogólne z Wytrzymałości Materiałów: podstawowe definicje - celem przypomnienia
 • zachowywanie się stali podczas takich testów, rozkład sił, występujące parametry (granica proporcjonalności, sprężystości JAEL oraz plastyczności YIELD)- wyznaczanie umownych granic
 • kinematyka oraz rozkład sił w trakcie przenoszenia momentu obrotowego oraz w trakcie dynamicznych testów zmęczeniowych, nominalne naprężenia
 • sztywność Materiałów (torsional stiffness - sztywność skrętna) - wyznaczanie z wykresu, wyliczanie
 • testy statyczne zrywania, skręcania itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • testy dynamiczne zmęczeniowe itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • badania w laboratoriach wytrzymałościowych
 • rodzaje pęknięć (przełomów) powstających w wyniku pęknięcia stali i ich interpretacja

 

W terminie 24-26 listopad 2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie indywidualne zamawiane obejmujące 24h zegarowe u Klienta:
NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Pomiary twardości, zagadnienia podstawowe z uwzględnieniem próbek ze stopów Al."

Był to 24 godzinny kurs :

 1. Podstawowe zagadnienia związane z twardością metali
 2. Rodzaje twardości i zastosowanie w praktyce
 3. Twardość Rockwella - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 4. Twardość Brinella - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 5. Twardość Vickersa - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 6. Różnice między HV/HRB/HRC
 7. Sposoby pomiaru : - nietypowe sposoby podparcia próbki (np. na wałku)
 8. Przygotowanie próbek do pomiaru: - co ma największy wpływ na wynik pomiaru
 9. Kalibracja przyrządów przed pomiarem: - rozrzut wyników kalibracji - interpretacja
 10. Ocena wyników po pomiarze twardości: - jak interpretować wyniki graniczne
 11. Powtarzalność wskazań twardościomierza i szacowanie niepewności pomiaru
 12. Kalibracja twardościomierza przed pomiarem. - analiza świadectwa kalibracji wzorców twardości (najważniejsze informacje dla operatora)
 13. Pomiar twardości aluminiowych stopów odlewniczych metodą Rockwella w skali B. Pomiar na powierzchni
 14. Wpływ porowatości i mikroporowatości dendrytycznej na twardość i własności użytkowe części. Rodzaje porowatości. Ocena mikrostruktury stopów EN AC-46000

 

W dniach 30 maj - 1 czerwiec 2016 r. odbył się kurs w firmie:
Neapco Europe Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Interpretacja struktur i wad materiałowych dla procesu hartowania indukcyjnego, zgrzewania tarciowego i nawęglania oraz spawania"

Był to 3-dniowy kurs :

 1. Jakość i zmienność materiału wejściowego do poszczególnych procesów cieplnych a obróbka cieplna i cieplno-chemiczna:
  • struktura
  • wielkość ziarna
  • twardość
  • pasmowość
  • materiał walcowany / kuty (różnice)
  • zanieczyszczenia
  • znaczenie pierwiastków stopowych (mikrododatki) w składzie chemicznym
 2. Teoretyczne omówienie procesów wraz z wpływem poszczególnych parametrów procesu na przemiany w materiale (struktura , twardość, wielkość ziarna itp.):
  • hartowanie indukcyjne -natężenie prądu, czas grzania, częstotliwość, itp.
  • nawęglanie - temperatura (nawęglanie/hartowanie/odpuszczanie), potencjał węglowy, czas, itp.
  • zgrzewanie tarciowe - temperatura, docisk, itp.
  • spawanie laserowe - natężenie, czas, prędkość stygnięcia, itp.
 3. Naprężenia (rozkłady naprężeń) w materiale w procesach cieplnych i cieplno-chemicznych
 4. Nieprawidłowości procesowe i zmienność materiału wejściowego a wpływ na zmiany w strukturze i twardości
  • "inżynieria wsteczna" - rozpoznawanie zmian w procesie poprzez zmiany w strukturze i twardości
 5. Procesy cieplne do omówienia:
  • hartowanie indukcyjne/odpuszczanie (materiał C45/C50)
  • nawęglanie z hartowaniem/odpuszczaniem (materiał 16MnCr5/26MnCrS5)
  • zgrzewanie tarciowe(materiał C45/C50 potencjał Mn)
  • spawanie laserowe ( materiał C45 z MW1000L bez dodatkowego materiału na spoinę)

 

W dniach 16-18 maj 2016 odbył się 3 dniowy kurs w firmie:
AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Inżynieria Materiałowa Mikrostruktury stali na łożyska toczne"

Był to 3-dniowy kurs:

 • mikrostruktury stali na łożyska toczne
 • metody badawcze stali na łożyska toczne
 • norma PN-EN ISO 683-17 Stale do obróbki cieplnej + część dot. stali na łożyska kulkowe
 • norma ASTM dot. stali na łożyska toczne
 • nieprawidłowości mikrostruktur stali na łożyska toczne zachodzące podczas hartowania i odpuszczania
 • ćwiczenia mikroskopowe stali na łożyska toczne - przeprowadzona na próbkach własnych
 • ćwiczenia praktyczne z inkludowania i wykonania zgładów metalograficznych

 

W dniach 26-28 luty 2016 odbył się 3 dniowy kurs dla firm:

 • Laboratorium metalograficzne- Kuźnia Jawor S.A.
 • NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o.

Szkolenie odbyło się na terenie Laboratorium jednej z firm zamawiających ten kurs.

Tematyka została podzielana na dwa bloki:

"Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek"

 1. Pobieranie i metody oprawy próbek
 2. Szlifowanie próbek
 3. Polerowanie próbek
 4. Trawienie zgładów metalograficznych
 5. Metody obserwacji próbek metalograficznych
 6. Metodyka badan metalograficznych/ Metodyka badań elementów po obróbce cieplnej
 7. Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej;(dodane)
 8. Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej
 9. Powłoka cynkowa fosforanowa- badanie grubości powłoki.(dodane)

"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

 1. Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych
 2. Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia
 3. Próba udarności
 4. Pomiary statyczne twardości i mikro twardości

 

W dniach 8-10 luty 2016 odbył się 3 dniowy kurs w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Interpretacja struktur i wad materiałowych po eksploatacji i obróbce cieplnej"

Dzień pierwszy

 • wady eksploatacyjne
 • niezdatność eksploatacyjne
 • wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatację
 • wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość
 • przyczyny powstawania nieciągłości nieciągłości:
  - rodzaje
  - występowanie
  - charakterystyka

Dzień drugi

 • interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy - ogólne informacje
 • interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji - ogólne informacje
 • przykłady interpretacji struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

Dzień trzeci

 • wytrzymałość - informacje ogólne
 • zarządzanie i zapewnienie jakości wg PN EN ISO/IEC 17025 w laboratoriach badań materiałowych
 • walidacja, weryfikacja i interpretacja wyników
 • opracowanie wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów w zakresie badań mechanicznych
 • metody statystyczne w zakresie badań mechanicznych materiałowych
Był to już kolejny kurs dla: GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

co nas niezwykle cieszy.

Klienci, którzy zamawiają kolejne szkolenia są dla doskonałym potwierdzeniem, tego że nasze kursy spełniają oczekiwania i ich poziom zapewnia stały rozwój w dziedzinie inżynierii materiałowej pracownikom tych firm.

Naszym celem jest wysoka jakość przekazywanej wiedzy, co sprawdzamy na miejscu konsultując wyniki szkolenia zarówno poprzez Ankiety ewaluacyjne dla uczestników kursów jak i rozmawiając z Szefami grup szkoleniowych po zakończeniu kursów.

 

W dniach 28-30 września 2015 r. odbył się kurs w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.
ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica

"Szkolenie z inżynierii materiałowej"

Był to 3-dniowy kurs:

 • Wstęp teoretyczny - (czym różnią się czyste metale od stopów, po co wytwarzamy stopy metali) ;
 • Metalurgia - Co to jest stal. Sposoby otrzymywania (wytapiania stali), stopowanie i rafinacja pozapiecowa, sposoby jej odlewania (COS - ciągłe odlewanie stali, odlewanie z góry, odlewanie syfonowe - z dołu);
 • Budowa krystalograficzna - odmiany alotropowe żelaza oraz ich wpływ na własności mechaniczne i plastyczne (podatność do obróbki plastycznej) ;
 • Próby naprawy likwacji we wlewkach - obróbka plastyczna na gorąco (walcowanie, ciągnienie, kucie (swobodne, matrycowe, na prasach hydraulicznych, młotach lub kowarkach), stopień przerobu, gniot i ich wpływ na własności oraz naprężenia i podatność do późniejszej obróbki cieplnej;
 • Wykres żelazo-węgiel:
  • Struktury stali stosowanych w GKN-ie (38B3, UC1, UC2, XC45, Ck45, 41Cr4)
 • Krzywe CTPC oraz CTPi;
 • Wytyczne do hartowania:
  • Skład chemiczny stali i jej przewodnictwo cieplne
  • Hartowność stali
  • Utwardzalność stali
  • Utwardzanie cieplne
  • Ulepszanie cieplne
 • Urządzenia do nagrzewania;
 • Urządzenia do chłodzenia;
 • Metody hartowania;
 • Hartowanie indukcyjne:
  • Wiadomości podstawowe
  • Metody hartowania indukcyjnego
  • Zasady konstruowania wzbudników
  • Dobór częstotliwości prądu, gęstości mocy i czasu grzania
  • Oziębianie
  • Odpuszczanie
  • Próby technologiczne
  • Zalecenia ogólne
 • Odpuszczanie - rodzaje, powody, wady (kruchość nieodwracalna i odwracalna) sterowanie własnościami (twardość, plastyczność, kruchość);
 • Obróbka cieplno-chemiczna:
  • Nawęglanie - omówienie istoty procesu, rodzaju materiałów dla nawęglania, dobór grubości warstwy nawęglanej
  • Azotowanie - jak w przypadku procesu nawęglania
 • Analiza wad i błędów możliwych w obróbce cieplnej:
  • Źle dobrana temperatura austenityzowania
  • Źle dobrany czas austenityzowania
  • Źle dobrane urządzenie grzewcze
  • Źle dobrana atmosfera ochronna
  • Źle dobrane medium chłodzące
  • Źle dobrana temperatura odpuszczania
  • Źle dobrana ilość odpuszczań
  • Nieodwracalna i odwracalna kruchość odpuszczania
 • Podstawy procesów spajania metali i ich stopów:
  • Różnice między spawaniem a zgrzewaniem
  • Spawanie plazmowe i laserowe
  • Zgrzewanie w tym tarciowe
  • SWC - strefa wpływu ciepła i jej wpływ na własności spajanych elementów

 

W dniach 29-31 lipca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
AAM Poland Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 16-18, 58-100, Świdnica

"Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek-kompendium wiedzy"

Był to 3-dniowy kurs:

 • Pobieranie i metody oprawy próbek;
 • Szlifowanie próbek;
 • Polerowanie próbek;
 • Trawienie zgładów metalograficznych;
 • Metody obserwacji próbek metalograficznych;
 • Metodyka badan metalograficznych/ Metodyka badań elementów po obróbce cieplnej;
 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów przerabianych plastycznie i obrabianych cieplnie;
 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów obrabianych mechanicznie;
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ilościowej analizy mikrostruktury;
 • Obróbka cieplna połączeń spawanych;
 • Badania odbiorowe połączeń spawanych ;
 • Metalograficzne metody analizy wad i niezgodności spawalniczych złączy spawanych i zgrzewanych;
 • Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej;
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej;
 • Hartowanie w piecach komorowych w atmosferze kontrolowanej;
 • Odpuszczanie w piecach komorowych;
 • Nawęglanie;
 • Azotowanie;

 

W dniach 08-10 lipca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
Faurecia Automotive Seating Plant Walbrzych Recliners FAURECIA WALBRZYCH S.A
ul. Jachimowicza 3, 58-306 Walbrzych

"Kurs "P"- Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych"

Był to 3-dniowy kurs :

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne;
 2. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania;
 3. Badania odbiorowe połączeń spawanych;
 4. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności;
 5. Spawalnicze Kryteria Akceptacji;
 6. Metody niszczące badania połączeń spajanych:
  • statyczna próba rozciągania poprzecznego i wzdłużnego
  • badania zmęczeniowe
  • badania odporności na kruche pękanie:
   próba zginania; próba udarności; próba twardości; badania makroskopowe i mikroskopowe; próby technologiczne
 7. Badania złączy zgrzewanych:
  • wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 8. Wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu;
 9. Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.

 

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
AMVIAN AUTOMOTIVE (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Laskowa 29a, 05-600 Grójec

"Badania niszczące spoin oraz kontrola makrograficzna spoin"

Był to 2-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • prawidłowe przygotowywanie próbek;
 • ocena głębokości przetopu spawu, strefa wpływu ciepła (HTZ);
 • badania niszczące spoin a pomiar twardości-co nam daje wiedza o twardości w przypadku oceny spoin;
 • archiwizacja obrazów i pomiary spoin- makrografii;
 • raport końcowy i wnioski.

 

W dniach 28-30 stycznia 2015 r. odbył się kurs w firmie:
GKN Driveline Poland Sp. z o.o.
ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica

"Badania wytrzymałościowe materiałów"

Był to 3-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • informacje ogólne z wytrzymałości materiałów: podstawowe definicje - celem przypomnienia;
 • zachowywanie się stali podczas takich testów, rozkład sił, występujące parametry (granica proporcjonalności, sprężystości JAEL oraz  plastyczności YIELD) - wyznaczanie umownych granic;
 • kinematyka oraz rozkład sił w trakcie przenoszenia momentu obrotowego oraz w trakcie dynamicznych testów zmęczeniowych, nominalne naprężenia;
 • sztywność materiałów (torsional stiffness - sztywność skrętna) - wyznaczanie z wykresu, wyliczanie;
 • testy statyczne zrywania, skręcania itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów;
 • testy dynamiczne zmęczeniowe itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów;
 • badania w laboratoriach wytrzymałościowych;
 • rodzaje pęknięć (przełomów) powstających w wyniku pęknięcia stali i ich interpretacja.

 

W dniach 16-17 czerwca 2014 odbył się 16-godzinny kurs w firmie:
Nexteer Automotive Sp. z o.o. Gliwice

Tematyka kursu:
Analiza przełomów


Dzień pierwszy

 • Ocena podatności materiału na pękanie
 • Teoria Griffitha
 • Badanie udarności
 • Metody określania pracy zarodkowania i wzrostu pęknięcia
 • Próba liniowo sprężystej mechaniki pękania
 • Metoda COD (Krytycznego rozwarcia pęknięcia)

Dzień drugi

 • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej i fraktografia - przykłady przełomów
 • Krzywe Wohlera
 • Przełom zmęczeniowy
 • Zapobieganie zmęczeniu
 • Podział złomów i cechy charakterystyczne
 • Makrobudowa złomów a rodzaj pęknięcia
 • Ślady wgnieceń na złomach

 

W dniach 11-13 grudnia 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
General Motors Manufacturing Poland Sp.z o. o. - Zakład Tychy

Tematyka kursu:
Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

 

W dniach 12-13 grudnia 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Tematyka kursu:
Badania wytrzymałościowe w laboratoriach

 

 

W dniach 11-12 października 2013 oraz 25-26 października 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
DCStal Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-180 Wrocław-Psary

Tematyka kursu:
Szkolenie specjalistyczne z zakresu procesów wytwarzania, obróbki oraz zastosowań stali

 

 

W dniach 25-27 września 2013 przeprowadziliśmy kolejny kurs indywidualny dla klienta:
Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Leonarda da Vinci 5 44-109 Gliwice

Tematyka kursu:
Ekspertyzy materiałowe. Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów przerabianych plastycznie, obrabianych cieplnie i odlewów Al.

Kursy obejmowały łącznie 24 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń.

W dniach 26-28.11.2012 przeprowadziliśmy kolejny kurs indywidualny dla klienta:
P U-P "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12; 59-916 Bogatynia

Tematyka kursu:
Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów.

 • Pomiar twardości metodami ze statycznym wciskaniem wgłębnika
 • Pomiar mikrotwardości
 • Dynamiczne i inne metody pomiaru twardości
 • Pomiary twardości w różnych temperaturach
 • Zastosowanie automatycznej stacji pomiarów twardości metodą Vickersa i Knoopa
 • Praktyczne wskazówki do uzyskiwania poprawnych wyników pomiarów twardości
 • Sprawdzanie twardościomierzy
 • Opracowanie wyników oraz przykłady zastosowań metod statystyki matematycznej; walidacja w odniesieniu do pomiarów twardości
 • Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami
 • Pisanie instrukcji pomiarów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 17025
 • Nowe techniki pomiaru twardości, m.in. "TIV -to klasyczny Vickers czy wykorzystanie analizy obrazu"

W okresie od 25.05.2012 do 01.07.2012 odbyły się szkolenia dla AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy.

Tematy kursów:

"Metody preparatyki próbek metalograficznych. Techniki obserwacji mikroskopowych"

Kurs obejmował łącznie 24 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 25.05.2012 do 27.05.2012.

"Metodyka pomiarów twardości"

Kurs obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 16.06.2012 do 17.06.2012.

"Interpretacja struktur metalograficznych w zależności od typu materiału, procesu technologicznego wytwarzania i zastosowanych metod obróbki"

Kurs obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 30.06.2012 do 01.07.2012.

W dniach 17-18. maja 2012 przeprowadziliśmy dla Grupa Kęty S.A. kurs w Zakładzie Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu Zamawiającego. Tematyka kursu: "Pomiar średniej wielkości ziarna wg normy ASTM E112".

Mikroskop: Metalograficzny odwrócony GX71 - Firmy Olympus

Oprogramowanie: Stream Motion Firmy Olympus

Metody pomiaru średniej wielkości ziarna: Planimetryczna; Intercept; Porównawcza.

 1. Próba eliminacji ręcznego wrysowywania granic ziaren - zastosowanie odpowiednich filtrów, zmiana obrazu z RGB na obraz o różnych odcieniach szarości.
 2. Ocena średniej wielkości ziarna (stopy AL z serii: 2×××; 3×××; 5×××; 4×××; 6×××; 7×××) wg normy ASTM E112 - metodą planimetryczną, intercept oraz porównawczą.

Uczestnicy kursu otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu kursu zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Stereologiczne.

W dniach 11-13.04.2012 odbył się kurs dla:
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach.
"Ocena VT, makro- i mikroskopowa połączeń lutospawanych"

Część 1

11-04-2012

Zagadnienia dotyczące teorii badan wizualnych, norm związanych z badaniami VT

 • podstawy fotometrii i optyki,
 • narzędzia oraz przyrządy optyczne stosowanie w badaniach wizualnych,
 • zakres i technika badania wizualnego,
 • normy związanie z techniką i obiektem badania wizualnego,
 • oświetlenie i warunki obserwacji niezgodności oraz ich kontrola.

Część 2

12-13.04.2012

Zagadnienia badań mikro i makro dotyczących lutospoin, zajęcia praktyczne oceny połączeń lutospawanych:

 • charakterystyka procesu lutospawania, cykl cieplny, strefy złącza lutospawanego,
 • praktyczna (szybka) ocena złącza lutospawanego - ilościowa i jakościowa,
 • rodzaje dostępnych metod do wykorzystania na linii i poza nią,
 • wady i wartości graniczne (wymiary) podczas oceny lutospawania,
 • pobieranie próbek do badania, przygotowanie zgładów,
 • wykrywanie niezgodności,
 • naprawa i ocena naprawy nieprawidłowej lutospoiny,
 • duża ilość próbek dla przykładu i do oceny.

W dniach 25-27 XI. 2011 przeprowadziliśmy 24 godzinne Szkolenia z zakresu teorii spawania w Zakładzie Zamawiającego tj. Kirchhoff Polska Sp. z o.o, Oddział Gliwice .

Program kursu obejmował:

 • Zasady fizyczne powstawania złączy spawanych
 • Klasyfikacja procesów spawalniczych
 • Rodzaje złączy, pozycje spawania
 • Wpływ metody i energii spawania na strukturę stali w strefie wpływu ciepła
 • Metody spawania
 • Zaawansowane metody spawania stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
 • Wpływ technologii spawania na geometrię złącza spawanego
 • Badania złączy spawanych niszczące i nieniszczące
 • Rodzaje niezgodności spawalniczych
 • Przyczyny powstawania niezgodności spawalniczych i metody przeciwdziałania

Kurs został przygotowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dostosowany merytorycznie do bieżących potrzeb pracowników. Wykładowca po wstępnych negocjacjach z Kierownictwem odpowiedzialnym za przeszkolenie personelu przygotował program, który został zaakceptowany i przyjęty do realizacji szkolenia. Szkolenie zostało jak zawsze zakończone testem sprawdzającym poziom przyswojenia wiedzy przez kursantów i ankietą oceniającą nasze szkolenie.

Na zakończenie kursanci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kolejny kurs zorganizowany przez Biuro Techniczno - Szkoleniowe "DCOSBIM" z programem zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Stereologiczne obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 24.11.2011 do 25.11.2011. Kurs został przeprowadzony w Zakładzie Zamawiającego Electrolux Poland Sp. z o.o. w Oławie.

Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów

 • Postawy pobierania i przygotowania próbek metalograficznych
 • Podstawowe definicje dotyczące mikrostruktury
 • Techniki obserwacji próbek metalograficznych
 • Wykorzystanie możliwości mikroskopii świetlnej i elektronowej do obserwacji struktury materiałów
 • Interpretacja obrazów mikroskopowych - ocena wyników mikroskopowej obserwacji
 • Ocena mikrostruktur na próbkach Zamawiającego
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ilościowej analizy mikrostruktury
 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazu oraz archiwizacja i raportowanie danych

W dniach 25-26 sierpnia 2011 zorganizowaliśmy 24-godzinny kurs
Kurs F - "Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"
dla:
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8.

Zajęcia na kursie przeprowadzili nasi doświadczeni wieloletni wykładowcy. Kursanci dzielnie wytrzymali dwa dni 12-godzinnych wykładów, ćwiczeń praktycznych i teoretycznych.
Program szkolenia został specjalnie dostosowany do wymagań Kierownictwa Zakładu.

W dniach 22-24 września 2011 zorganizowaliśmy 24-godzinny kurs
"Metody preparatyki i techniki obserwacji próbek metalograficznych"
dla:
HUTA ŁABĘDY S.A., 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45.

Inicjatorem zorganizowania kursu był Kierownik Laboratorium Huty Łabędy S.A. .
Kurs przeprowadziliśmy na miejscu w nowym laboratorium klienta, które niedawno zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia do przygotowania zgładów metalograficznych oraz mikroskop z systemem analizy obrazu.
Celem kursu było zapoznanie zarówno z nowoczesnymi metodami preparatyki i technikami obserwacji próbek metalograficznych, jak również szkolenie z zakresu materiałoznawstwa i umiejętności doboru metod preparatyki pod konkretne cele badawcze zakładu.
Przeprowadzono trzydniowe zajęcia na kursie zarówno teoretyczne w formie wykładów, jak również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem norm i procedur stosowanych w laboratorium kontrahenta.

W dniach 14-15.05.2011 odbyły się szkolenia z zakresu zgrzewania oporowego dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o, Oddział Gliwice

Plan szkolenia:

 1. Zasady - metody zgrzewania (cykl zgrzewania)
 2. Ocena wizualna zgrzeiny
 3. Opis parametrów zgrzewanie (twarde, miękkie )
  • zgrzewanie impulsami
  • programy zgrzewania (2 lub 3)
  • wpływ impulsów na powstawanie wypływki, odprysków;
 4. Kształty elektrod (do różnych grubości blach łączonych);
 5. Miejsca zgrzewania (odległości od siebie i od krawędzi, bocznikowanie prądu, praca na ścinanie);
 6. Zgrzewanie wieloimpulsowe;
 7. Zgrzewanie ocynku;
 8. Zgrzewanie garbowe j/w.

W dniach 7-9.04.2011 zorganizowaliśmy kurs dla Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

Szkolenie dla Inżynierów Jakości ds. jakości dostawców (SQE) dla przemysłu samochodowego.
Procesy przemian zachodzących w trakcie obróbki cieplnej.
Dobre i złe praktyki stosowane przez wytwórców.

Celem szkolenia jest zaznajomienie Inżynierów Jakości ds. jakości dostawców (SQE) ze zjawiskami zachodzącymi w czasie procesów obróbki cieplnej, tak aby mogli oni w trakcie swoich wizyt u dostawców, w hutach czy w zakładach obróbki cieplnej i cieplno chemicznej, zwrócić uwagę, czy firmy spełniają założone specyfikacje i przestrzegają parametrów procesów.

Zakres szkolenia:

 1. Uzasadnienie stosowania obróbki cieplnej czy cieplno chemicznej.
 2. Podstawowe zjawiska zachodzące w stali podczas nagrzewania i chłodzenia.
 3. Omówienie przemian fazowych C-Fe na podstawie układu żelazo-węgiel.
 4. Scharakteryzowanie niżej wymienionych rodzajów cieplnej i cieplno - chemicznej ze zwróceniem uwagi na kluczowe parametry, np. potencjał węglowy, temperatura, wyjaśnienie dlaczego czas odpuszczania powinien być liczony od momentu gdy części a nie atmosfera w piecu osiągnęły zadaną temperaturę itp.
 5. Przykłady dobrych i złych praktyk stosowanych w hartowniach
  • hartowanie indukcyjne pojedynczych elementów,
  • hartowanie w piecach komorowych w atmosferze kontrolowanej,
  • odpuszczanie w piecach komorowych,
  • odpuszczanie indukcyjne pojedynczych elementów,
  • nawęglanie,
  • węgloazotowanie.

Na zakończenie szkolenia prowadzący przeprowadza ćwiczenia w postaci tzw. "Burzy mózgów" polegające na zasymulowaniu sytuacji gdy Inżynier Jakości ds. jakości dostawców (SQE) występuje w roli audytora, a wykładowca w roli przedstawiciela dostawcy.

Ćwiczenie ma na celu uświadomienie na co należy zwrócić uwagę odwiedzając firmę z branży OC, biorąc pod uwagę kilka potencjalnych problemów, czyli np. elementy za twarde, elementy za miękkie, niestabilność twardości w kolejnych partiach obrabianych elementów i spróbować powiązać je z błędami podczas procesu.

Czas szkolenia 20 godz. zajęć.

 

W październiku 2010 przeprowadziliśmy dla firmy YAGI Poland Factory Sp. z o.o. w Żarowie szkolenie z zakresu: Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym. Techniki obserwacji próbek metalograficznych.

W styczniu 2010 przeszkoliliśmy koleją grupę pracowników
Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o.o. w Zakładzie w Gliwicach.

W dniach 09-11.10.2008 przeprowadzono specjalnie na zamówienie Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o.o. kurs "Badanie makrograficzne złączy spawanych" w zakładzie u Zamawiającego.
W przypadku zainteresowania taką formą szkolenia prosimy o zapoznanie się z ofertą specjalną.