Kursy z zarządzania:

Wszystkie szkolenia realizowane są w formie warsztatowej i zakładają aktywny udział uczestników. Treści przekazywane są przy użyciu nowoczesnych i zróżnicowanych środków dydaktycznych. Szkolenia indywidualne odbywają się na terenie Zakładu Zamawiającego, a optymalna liczba uczestników to 5 do 15 kursantów.

Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, wykładowcy z długoletnim stażem.

Każde szkolenie przewidziane jest dla Grupy 15 osób lub 20 osób, 2-3 dni szkoleniowe po 8h wykładowych.

Proponujemy przykładowe tematy szkoleń.
Poniżej tematy z zakresami opracowane dla naszego biura przez dr inż. Magdalenę Cyganek, która prowadziła już serię szkoleń dla wielu naszych Klientów.
Patrz przykładowe szkolenie w naszej historii.
http://www.dcosbim.pl/zarz.html

1. SKUTECZNE NEGOCJACJE
2. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
3. PREZENTACJA BEZ STRESU – WARSZTATY
4. ROZWÓJ OSOBISTY – WARSZTATY
5. BIZNESPLAN PRZEDSIĘBIORSTWA
6. ANALIZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
7. ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
8. „MAKE OR BUY” CZYLI JAK OBNIŻYĆ KOSZTY STOSUJĄC OUTSOURCING
9. SZKOLENIE Z NEGOCJACJI I WYWIERANIA WPŁYWU PRZEZ TELEFON

 

SKUTECZNE NEGOCJACJE

 1. WPROWADZENIE
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Analiza interesów
  • Hierarchia interesów
  • Informacje o drugiej stronie negocjacji
  • Analiza interesów partnera negocjacyjnego
 2. PROCES NEGOCJACJI
  • BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agrement
  • Kwestie do negocjacji
  • Formułowanie oferty wstępnej
 3. BUDOWANIE PRZEWAGI NEGOCJACYJNEJ
  • Postawy negocjatorów
  • Taktyki negocjacyjne
  • Metody manipulacji w negocjacjach
  • Metody argumentacji cenowej w negocjacjach
 4. PODSUMOWANIE
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Żelazne reguły negocjacji
  • Najpoważniejsze błędy w procesie negocjacji

ĆWICZENIA WARSZTATOWE (wplecione w tematykę szkolenia)

 • Atuty w kontaktach interpersonalnych
 • Test stylu negocjacji
 • "Dylemat więźnia"
 • Gra w czerwono-niebieskie
 • Symulacja procesu negocjacji
 • Aktywne słuchanie
 • Profil osobowości
 • i inne

Możliwe indywidualne dostosowanie szkolenia do potrzeb zamawiającego (np. dla potrzeb działu zakupów Negocjacje w procesie zakupów).

góraˆ

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

„Jest tylko jeden szef – klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie. Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej.”
Sam Walton

 1. WPROWADZENIE
  • Znaczenie klienta dla firmy
  • Jakość obsługi klienta
  • Identyfikacja klienta
 2. BŁĘDNE ZACHOWANIA W OBSŁUDZE KLIENTA
  • Na co skarży się klient?
  • “Drażniące sygnały”
 3. JAK SPRAWIĆ ŻEBY KLIENT BYŁ ZADOWOLONY?
  • Naprawianie popełnionych błędów
  • Budowanie niewerbalnej relacji z klientem – rapport
  • Budowanie pożądanych stanów
 4. OBSŁUGA „KŁOPOTLIWEGO” KLIENTA
  • Technika Larsona
 5. PODSUMOWANIE
  • Mity dotyczące obsługi klienta
  • 10 przykazań jak traktować klienta żeby do nas wrócił

ĆWICZENIA WARSZTATOWE (wplecione w tematykę szkolenia)

 • Identyfikacja moich zasobów
 • Drażniące sygnały
 • Aktywne słuchanie
 • Raport
 • Submodalności VAKOG
 • Symulacja procesu obsługi „kłopotliwego” klienta
 • Budowanie stanów
 • i inne

Możliwe indywidualne dostosowanie szkolenia do potrzeb zamawiającego ( np. Obsługa trudnego klienta).

góraˆ

PREZENTACJA BEZ STRESU – WARSZTATY

„Jestem najbardziej spontanicznym mówcą na świecie, gdyż każde słowo, każdy gest i każda riposta są wcześniej dokładnie przećwiczone.”
George Bernard Shaw

 1. WPROWADZENIE
  • Komunikacja interpersonalna
  • Zasady profesjonalnego prezentowania
 2. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI
  • Struktura prezentacji
  • Emisja głosu
  • Wykorzystanie pomocy audiowizualnych
 3. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
  • Kontakt wzrokowy
  • Mowa ciała
 4. POKONYWANIE TRUDNOŚCI
  • Pytania i uwagi słuchaczy
  • Opanowanie własnych emocji
  • Budowanie stanu profesjonalnego mówcy

ĆWICZENIA WARSZTATOWE (wplecione w tematykę szkolenia)

 • Identyfikacja moich zasobów jako mówcy
 • Jak zabrać głos w grupie?
 • Submodalności VAKOG
 • Emisja głosu
 • Komunikacja niewerbalna
 • Budowanie stanów
 • Technika Sanktuarium
 • i inne

Możliwe indywidualne dostosowanie szkolenia do potrzeb zamawiającego ( np. Prezentacja produktu, Autoprezentacja).

góraˆ

ROZWÓJ OSOBISTY – WARSZTATY

Szkolenie nakierowane na indywidualny rozwój pracowników, pozwalające znacznie polepszyć jakość podejmowanych działań. Formułowanie wizji tego co chcesz osiągnąć w różnych obszarach życia, budowanie wspierających przekonań i intensywna praca nad sobą skutecznymi technikami NLP. Po tym szkoleniu będziesz lepszym, szczęśliwszym człowiekiem, a tym samym efektywniejszym pracownikiem!

 1. WPROWADZENIE
  • Jak osiągnąć to na czym Ci zależy?
 2. BUDOWANIE MAPY WIZYJNEJ
  • Identyfikacja najważniejszych obszarów życia
  • Elementy, które chcesz osiągnąć
  • Działania, do wykonania
  • Integracja części
 3. PRACA Z PRZEKONANIAMI
  • Identyfikacja wspierających przekonań
  • Identyfikacja ograniczających przekonań
  • Submodalności VAKOG
  • Afirmacje multisensoryczne
 4. WSPIERAJĄCE STANY
  • Wybór wspierających stanów
  • Budowanie wspierających stanów
 5. PODSUMOWANIE
  • Praca z Mapą Wizyjną
  • Personalna edycja

ĆWICZENIA WARSZTATOWE (wplecione w tematykę szkolenia)

 • Identyfikacja najistotniejszych obszarów życia
 • Budowanie Mapy Wizyjnej
 • Tworzenie wspierających przekonań
 • Aktywowanie pożądanych stanów
 • Multisensoryczne afirmacje
 • Personalna Edycja
 • i inne

góraˆ

BIZNESPLAN PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyczne szkolenie pokazujące krok po kroku jak zbudować biznes plan przedsiębiorstwa. Każdy z uczestników szkolenia nauczy się samodzielnie opracowywać każdy z elementów biznes planu w pięciu obszarach.
Proponowana struktura biznes planu uwzględnia potrzeby aplikacji o środki finansowe, ze źródeł takich jak dofinansowania unijne oraz kredyty bankowe.

 1. Planowanie w przedsiębiorstwie
 2. Cechy i funkcje dobrego biznes planu
 3. Struktura biznes planu
  1. Część wyjściowa
   • Streszczenie
   • Charakterystyka firmy
   • Strategia bazowa
  2. Część rynkowa
   • Produkt
   • Rynek i marketing
  3. Część uwzględniająca zasoby
   • Proces produkcji i logistyka
   • Rozwój, inwestycje i kapitały
  4. Część ekonomiczno-finansowa
   • Projekcje ekonomiczno-finansowe
  5. Część końcowa
   • Analiza SWOT
   • Harmonogram realizacji i system monitoringu

góraˆ

ANALIZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyczne szkolenie pokazujące krok po kroku jak zbadać potencjał Twojego przedsiębiorstwa za pomocą sprawdzonych metod zarządzania. Praca w małych grupach polegająca na poznaniu mechanizmu działania każdej z metod, a następnie zastosowaniu jaj dla konkretnej firmy.

 • Identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa
 • Bilans strategiczny przedsiębiorstwa
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu (KCS)
 • Zasada Pareto
 • Cykl życia produktu
 • Cykl życia technologii
 • Macierz BCG (Boston Consulting Group)

góraˆ

ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyczne szkolenie pokazujące krok po kroku jak zbadać bliższe oraz dalsze otoczenie, w którym funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo, za pomocą sprawdzonych metod zarządzania. Praca w małych grupach polegająca na poznaniu mechanizmu działania każdej z metod, a następnie zastosowaniu jej dla konkretnej firmy.

 1. Identyfikacja mikrootoczenia przedsiębiorstwa
  • Określenie elementów mikrootoczenia
  • Analiza 5 sił M.E. Portera
 2. Identyfikacja makrootoczenia przedsiębiorstwa
  • Określenie elementów makrootoczenia
  • Analiza SWOT
  • Punktowa analiza TOWS/SWOT
  • Typy strategii odpowiadające czterem sytuacjom strategicznym

góraˆ

„MAKE OR BUY” CZYLI JAK OBNIŻYĆ KOSZTY STOSUJĄC OUTSOURCING

Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania szczegółowo pokazujące jak odpowiedzieć na pytanie „make or buy” – wykonać w naszej firmie, czy kupić od kontrahenta? Właściwa odpowiedź na to pytanie oraz wyodrębnienie obszarów, w których warto zastosować outsourcing daje wymierne korzyści, nie tylko finansowe.

 • Zasada działania outsourcingu
 • Obszary podlegające outsourcingowi
 • Rodzaje outsourcingu
 • Strategia wdrażania outsourcingu
 • Prawne aspekty outsourcingu

góraˆ

SZKOLENIE Z NEGOCJACJI I WYWIERANIA WPŁYWU PRZEZ TELEFON

 1. Kluczowe zasady skutecznych negocjacji w biznesie- przegląd technik negocjacji:
  • twarde negocjacje w miękkim stylu- czy to możliwe?
  • planowanie i wybór strategii negocjacyjnej- jak osiągać to, co chcesz?
  • budowanie skutecznej argumentacji i prezentacja własnego stanowiska
  • czynienie ustępstw i dobijanie targu
  • dobre praktyki negocjacji, czyli ucz się na błędach innych
  • przyciski motywacyjne i doprowadzanie klienta do "tak"
 2. Techniki negocjacji przez telefon -co decyduje o sukcesie?
  • specyfika negocjacji przez telefon- 10 kluczowych zasad
  • cykl telefonicznych rozmów negocjacyjnych - studium przypadków
  • jak angażować rozmówcę i wykorzystać jego emocje?
  • budowanie przewagi w rozmowach dzięki technikom wywierania wpływu
  • gry kupieckie- jak skutecznie zbijać cenę?
  • gry handlowe- jak zawierać korzystne transakcje?
 3. Trudne sytuacje w telefonicznych negocjacjach:
  • asertywność w negocjacjach: jak powiedzieć nie, aby nie stracić Partnera?
  • rola konfliktów i trudnych rozmów w negocjacjach
  • emocje w negocjacjach - jak sobie z nimi radzić?
  • techniki nacisku w negocjacjach: presja czasu i inne skuteczne metody
  • manipulacje w negocjacjach- jak się przed nimi bronić?
 4. Trening telefonicznych negocjacji:
  • trening rozmów uczestników szkolenia
  • analiza rozmów i wypracowywanie najskuteczniejszych praktyk
  • podsumowanie szkolenia i najważniejsze wnioski, dotyczące telefonicznych negocjacji

góraˆ