Nasza firma Biuro Techniczno-Szkoleniowe DCOSBIM Dorota Cebula-Kozłowska w 2017 roku postanowiła wziąć udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Sekcję Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Postanowiliśmy potwierdzić nasze kompetencje i wykazać, że szkolenia, które oferujemy są oparte na naszej fachowości, rzetelności oraz wiedzy i nie boimy się porównywać z laboratoriami świadczącymi usługi, będącymi często naszymi klientami, wśród których nierzadko są laboratoria posiadające akredytację PCA.

W 2017 roku nasze Biuro wzięło udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez:

  • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Badań Materiałowych Porównania międzylaboratoryjne wg procedury KPLB Nr -1. Było to badanie oznaczone przez Pollab nr 15, wykonane we wrześniu 2017, a nasze biuro posiadające w Klubie Pollab nr członkowski 982 zostało oznaczone dla potrzeb tego badania numerem Laboratorium 25.

    Pomiar twardości metodą Vickersa HV10 wg normy PN-EN ISO PN-EN ISO 6507-1:2007

    Badania wykonano przy użyciu twardościomierza: PRESI HZ50-4, osobą odpowiedzialną za wykonanie badania był dr inż. Wojciech Depczyński a osobą nadzorującą mgr Dorota Cebula-Kozłowska. Nasza firma DCOSBIM uzyskała wynik- wartość średnią 296,8, przy Niepewności pomiaru dla k=2; p=0,95 wynoszącej 8,8250.


  • Drugim badaniem, w którym wzięliśmy udział było to badanie oznaczone przez Pollab nr 16, wykonane we wrześniu 2017, a nasze biuro posiadające w Klubie Pollab nr członkowski 982 zostało oznaczone dla potrzeb tego badania numerem Laboratorium 17

    Określenie wielkości ziarna ferrytu wg normy PN-EN ISO 643:2013-06

    Badania wykonano przy użyciu mikroskopu NIKON MA200, NIS 5.0, osobą odpowiedzialną za wykonanie badania był dr inż. Wojciech Depczyński a osobą nadzorującą mgr Dorota Cebula-Kozłowska. Nasza firma DCOSBIM uzyskała wynik- wartość średnią 5,41 przy Niepewności pomiaru dla k=2; p=0,95 wynoszącej 0,1546.


Poniżej skróty w wyników badań w PDF, obrazujący w sposób anonimowy wyniki naszego Biura DCOSBIM, przy znajomości oznaczenia naszej firmy dla potrzeb tych badań jak podano powyżej.


Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza firma uzyskała wyniki potwierdzające naszą wieloletnią merytoryczną rzetelność i doświadczenie fachowe, które od 2000r oku przekazujemy naszym kursantom.

Mamy nadzieję, że te wyniki przekonają nowych potencjalnych uczestników naszych szkoleń, że przekazywana przez nas wiedza oparta jest na konkretnej wiedzy nie tylko w szkoleniu, ale również w wynikach jakie nasza firma uzyskuje w badaniach.