Nowe Centrum Doskonałości


10 marca br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej 
miała miejsce uroczystość otwarcia Centre of Excellence. 
Centrum zlokalizowano w Katedrze Nauki o Materiałach.

 

Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna - kierownik Katedry Nauki o Materiałach na Politechnice Śląskiej Dr inż. Janusz Adamiec scharakteryzował możliwości badawcze otwieranego laboratorium Hervé Copin (Buehler) zaprezentował firmę, jej rozwój i ofertę


Centrum jest już siódmym tego typu ośrodkiem utworzonym przez firmę Buehler producenta wyposażenia laboratoriów materiałoznawczych.
Tym razem partnerem, który współtworzył centrum jest Olympus Polska Sp. z o.o.
Buehler, sponsorujący to przedsięwzięcie, zapewnił sobie możliwość traktowania utworzonego laboratorium jako demo dla swoich klientów.
Centrum spełniać też będzie funkcję ośrodka naukowego, współpracującego z siecią utworzonych wcześniej podobnych centrów w Europie.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ww. firm: Herve Copin (Buehler), Dorota Cebula-Kozłowska, Jacek Urbańczyk i Andrzej Urbańczyk (Testing przestawiciel Buehlera na Polskę), Jacek Reinhold (Olympus Polska Sp. z o.o.) oraz ponad sześćdziesięciu zaproszonych gości z różnych ośrodków naukowych z całego kraju.
Gospodarze: dr inż. Stanisław Roskosz i dr inż. Janusz Adamiec, w krótkich referatach opisali działalność naukową katedry, zaprezentowali wyposażenie laboratorium w mikroskopy i przedstawili stosowane techniki preparatyki próbek, procedury badawcze oraz techniczne i badawcze możliwości laboratorium, które tutaj nazywane jest Centrum Kompetencji w zakresie ilościowej oceny struktury materiałów.
Po części oficjalnej goście zwiedzali nowe centrum.
Gospodarze i przedstawiciele firm zapewnili obsługę merytoryczną.
Żywe zainteresowanie wśród zaproszonych gości budziły zainstalowane urządzenia i ich zastosowanie do badań materiałoznawczych.
Dyskusje i prezentacje sprzętu trwały dłużej niż część oficjalna.


Firma Buehler wyposażyła laboratorium w nastepujący sprzęt:
automatyczna praska do inkludowania SIMPLIMET 3000, automatyczną przecinarkę precyzyjną ISOMET 5000, elektrolityczny system polersko-trawiący POLIMAT, system impregnacji próbek w próżni, półautomatyczny system szlifiersko-polerski dwutarczowy PHOENIX 4000, automatyczny system dozujący zawiesin polerującosmarujących PRIMET 3000& 2x PRIMET SATELITE, wysokowydajna polerka wibracyjna VIBROMET, przecinarka ściernicowa DELTA ABRASIMET (DELAT SMALL), płuczka ultradźwiękowa, system ekspercki BUEHLER GUIDE
Pracownia mikroskopowa wyposażona jest w metalograficzny mikroskop odwrócony Olympus GX-71 z kamerą cyfrową Olympus DP-70, automatycznym stolikiem skanującym i oprogramowaniem anlySIS oraz mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-9

 

Centre of Excellence w Europie wyposażone przez firmę Buehler:

1. Queen s University, Londyn, Wielka Brytania

2. Technical University of Tampere, Finlandia

3. Technical University of St. Petersburg, Rosja

4. Bolyai Jana University, Budapeszt, Węgry

5. Technical University of Bucarest, Rumunia

6. University of Liberce, Czechy

7. Politechnika Śląska, Katowice

 

dwumiesięcznik LAB nr 2/2004