Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych


Biuro Techniczno-Szkoleniowe  DCOSBIM  z Rudy Śląskiej w dniach 12-16.09.2005 po raz kolejny przeprowadziło kurs szkoleniowy  D  pt.: 
Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych,  zorganizowany przy współpracy firm BTH TESTING Sp.j. 
Katowice-przedstawiciel Buehler  Ltd. oraz  OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego. 

Kurs odbywał się w Ośrodku Konferencyjno- Wypoczynkowym   Daniel  w Ustroniu-Zawodziu. 

Zajęcia na kursie przeprowadzili dr inż. Stanisław Lalik- pracownik Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedry 
Nauki o Materiałach oraz profesor dr hab. inż. Leszek Wojnar- kierownik Zakładu Komputerowej Analizy Obrazu Politechniki Krakowskiej. 

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod preparatyki próbek odbyły się w laboratorium Katedry Nauki o Materiałach 
Politechniki Śląskiej przy ulicy Krasińskiego 8 w Katowicach. Laboratorium (COE) Centre of Excellence firmy Buehler Ltd. jest uruchomionym w 
2004 roku laboratorium pokazowym firmy Buehler Ltd., które powstało dzięki współpracy prof. dr hab. inż. Jana Cwajny i prof. dr hab. inż. Marka 
Hetmańczyka z Katedry Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej i firmy Buehler Ltd. 

Organizator kursu zapewnił dojazd uczestnikom kursu na trasie Ustroń  Katowice, Katowice-Ustroń. 

W czasie 8 godzinnych zajęć w laboratorium uczestnicy wykonali samodzielnie zgłady metalograficzne z przywiezionych przez siebie próbek pod 
czujnym okiem pracownika technicznego tegoż laboratorium mgr inż. Marka Staszewskiego oraz przedstawiciela firmy Buehler Ltd. w Europie 
Eugeniusza Rasgulajewa i pracownika firmy BTH  TESTING  Katowice mgr inż. Jacka Urbańczyka. 

Wykonane zgłady obserwowano i wykonano dokumentację przy użyciu nowoczesnego mikroskopu metalograficznego firmy Olympus przy czynnej 
pomocy pani mgr inż. Agnieszki Szczotok, również pracownicy laboratorium COE Politechniki Śląskiej.

W czasie trwania zajęć praktycznych w laboratorium odwiedził kursantów dr inż. Jacek Chrapoński obecny Prezes Polskiego Towarzystwa 
Stereologicznego, które od samego początku sprawuje nadzór merytoryczny nad zakresem tematycznym wykładów i Materiałów Szkoleniowych, które 
kursanci otrzymują.

Wszyscy kursanci przez cały czas trwania kursu mogli liczyć na bezpośrednią pomoc pani mgr Doroty Cebula-Kozłowskiej nie tylko przy stemplowaniu 
druków poleceń wyjazdu służbowego ale również przy preparatyce próbek w laboratorium.

Po powrocie do Ustronia każdy uczestnik kursu musiał sam opracować i napisać ekspertyzę na podstawie wykonanych w laboratorium zgładów. 

Czwartkowy wieczór jest tradycyjnym terminem pożegnalnej kolacji na kursach szkoleniowych organizowanych przez BTS  DCOSBIM  Ruda Śląska, a
piątek dniem sprawdzenia wiedzy kursantów i rozdania Zaświadczeń tym wszystkim, którzy pozytywnie test zaliczyli. 

Później już wszyscy mogli spokojnie wyjechać w drogę powrotną. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż bardzo rzadko w całej działalności BTS  DCOSBIM  zdarzało się kursantom nie zaliczyć testu mamy nadzieję, iż z wieloma z 
nich będzie można się spotkać na kolejnych kursach już w styczniu 2006, na który to kurs czasopismo LAB również zostało zaproszone.
LAB 5/2005